Commissie

Geluidbeperkende constructies

353 072

De normcommissie Geluidbeperkende constructies is een spiegelcommissie van de Europese commissie CEN/TC 226/WG 6 'Anti-noise devices' en de 3 taakgroepen 'Acoustics', 'Non-acoustics' en 'Fire safety'. De normcommissie bewaakt de belangen van de Nederlandse industrie voor wat betreft de Europese normalisatie van geluidschermen en verzorgt de afstemming van deze belangen in Europees verband.

Tevens wordt door de commissie aandacht besteed aan specifieke aspecten die een rol spelen bij de Europese Bouwregelgeving en normalisatie, zoals de mandatering EG mandaat M111 ‘Circulation fixture` en duurzaamheid, milieu-aspecten en conformiteitsystemen.De normcommissie is naast de normatieve aspecten tevens betrokken bij de GCW, de besteksregelgeving van het CROW.

Commissieplan van de normcommsisie 'Geluidbeperkende constructies'

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als lid, neem contact op met Suzanne Dietz.

mb@nen.nl

(015) 2 690 443