Commissie

Geluidwering in gebouwen

351 003

Geluidwering in gebouwen
Geluidhinder is een van de ergste vormen van hinder. Normen voor geluidwering zijn nodig voor een goed akoestisch binnenklimaat: nagalmtijd, geluidwering van buiten, contactgeluid (bijv. van de bovenburen), luchtgeluid en geluid van installaties.

Deze normcommissie houdt zich bezig met het maken van normen en praktijkrichtlijnen voor geluidwering in gebouwen (woningen, woongebouwen en andere gebouwen) of onderdelen daarvan in Nederlands, Europees en mondiaal verband, waarbij zowel metingen als berekeningen worden genormeerd, zowel van laboratorium situaties als in praktijksituaties.

Commissieplan 351 003 'Geluidwering in gebouwen'

Het nationale werk bestaat voornamelijk uit het aanpassen van de Bouwbesluitnorm NEN 5077 op de wijzigingen in de bouwregelgeving, inhoudelijke actualisatie van praktijkrichtlijnen, een Nederlandse Technische afspraak en Nederlandse Technische Richtlijn.

Op Europees gebied functioneert de normcommissie als spiegelcommissie van CEN/TC 126 'Building acoustics'. Deze Europese commissie ontwikkelt en onderhoudt Europese normen die in NEN 5077 verwerkt moeten worden/zijn, of op een andere manier direct of indirect in het Bouwbesluit worden gebruikt.

Op internationaal niveau wordt er ook een commissie over 'Building acoustics' gevolgd, ISO/TC 43/SC 2.

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als lid, neem contact op met Annet van der Horn.

bi@nen.nl

(015) 2 690 324