Commissie

Geo-informatie

351 240

Geo-informatie
Geo-informatie gaat over data met een plaatsbepaling erin zoals kadastrale gegevens, file-informatie, weersvoorspellingen en topografische kaarten. Normen voor geo-informatie zijn nodig om deze gegevens te kunnen gebruiken en uitwisselen.

Door overdracht van gegevens kan worden voorkomen dat fouten worden gemaakt en kan er doelmatiger worden gewerkt. Doel van het project is de normen zo op te stellen dat de belangen en deskundigheid van alle betrokken partijen optimaal tot hun recht komen. De normen ondersteunen de Europese INSPIRE richtlijn.

Commissieplan 351 240 'Geo-informatie'

De taken van de commissie zijn:

  • Het opstellen van nationale normen voor geo-informatie.
  • Nederlands standpunt formuleren op Europese en mondiale geo-informatienormen.
  • Het onderhouden van contacten met gerelateerde Nederlandse normcommissies op het gebied van de generieke informatietechnologie.

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als lid, neem contact op met Nina van der Meer.

bi@nen.nl

(015) 2 690 324