Commissie

Geotechniek

351 006

Geotechniek
Geotechniek behandelt alles wat te maken heeft met het kunnen bouwen op, in en met (onder)grond. Vaak gaat het om funderingen van gebouwen of andere constructies.

Het werkterrein van de commissie betreft normen en normalisatie over: het toetsen van het ontwerp van geotechnische en funderingsconstructies, geotechnisch bodemonderzoek (inclusief sonderingen) en beschrijving en classificatie van grond ten behoeve van civieltechnische en bouwkundige toepassingen.

Een opkomend werkgebied zijn geohydrologische en geothermische beproevings- en uitvoeringsnormen.

Het commissieplan van normcommissie 'Geotechniek' volgt zo spoedig mogelijk.

Nationaal

De normcommissie Geotechniek onderhoudt en verbetert waar nodig Eurocode 7 (NEN-EN 1997-1/NB en NEN 9997-1). Daarnaast wordt gewerkt aan het opstellen van een norm voor het beoordelen van bestaande Geotechnische constructies (NEN 8707). Tot slot worden de Nederlandse standpunten over Europese en mondiale normen bepaald.


Internationale secretariaten

NEN voert het secretariaat van onderstaande internationale commissies:

  • ISO/TC 182 'Geotechnics'
  • CEN/TC 250/SC 7 'Geotechnical design'
  • CEN/TC 341/WG 2 'Investigation and testing'

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als lid, neem contact op met Carloes Pollemans.

mb@nen.nl

(015) 2 690 443