Commissie

Grafische symbolen

302 145

Grafische symbolen
Het werkgebied van de normcommissie 302145 Grafische symbolen is als volgt gedefinieerd: Normalisatie op het gebied van het ontwerpen en toepassen van grafische symbolen en andere visuele coderingen met het oog op de publieksinformatie en publieke veiligheid. Dit betreft bijvoorbeeld symboolgebruik in en om gebouwen, op bedrijfsterreinen, op plattegronden en tekeningen en op apparatuur.

De normcommissie ressorteert onder de Beleidscommissie Arbeid.
Zowel nationaal als internationaal zijn er commissies die aanpalend werk verrichten waardoor afstemming nodig is.

Bij de normalisatie voor veiligheidssignalatie zijn de volgende marktpartijen te onderscheiden:
overheid (wetgeving, handhaving), producenten van veiligheidssignalatie, producenten van noodverlichtingsarmaturen, brandweer, Rijksgebouwendienst, adviesbureaus veiligheid in gebouwen/BHV, afnemers van veiligheidssignalatie en noodverlichtingsarmaturen.

Nationaal normalisatiewerk

NEN 1413 - Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op bouwkundige tekeningen en in schema's. Publicatie wijzigingsblad is beschikbaar, conform NEN-EN-ISO 7010.
NEN 1414 - Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op ontruimings- en aanvalsplattegronden - Publicatie wijzigingsblad is beschikbaar, conform NEN-EN-ISO 7010.
NEN 3011 - Veiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en in de openbare ruimte - Publicatie wijzigingsblad is beschikbaar, conform NEN-EN-ISO 7010.
NEN 3050 - Symbolen en kleuren voor het merken van pijpleidingen voor het vervoer van vloeibare of gasvormige stoffen. Deze zal worden herzien.

ISO/IEC normalisatiewerk

Hier vindt u het werkprogramma van ISO/TC 145.

Het commissieplan is in revisie en zal hier binnenkort beschikbaar zijn.

Gerelateerd

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid, neem contact op met het
Minique Vrins

iv@nen.nl

(015) 2 690 180

Commissieleden