Commissie

Grafische symbolen

302 145

Grafische symbolen
Symbolen, kleuren en vormen zeggen soms meer dan woorden, zeker als het om veiligheid gaat! Het werkgebied van de normcommissie 302145 Grafische symbolen is als volgt gedefinieerd: Normalisatie op het gebied van het ontwerpen en toepassen van grafische symbolen en andere visuele coderingen met het oog op de publieksinformatie en publieke veiligheid. Dit betreft bijvoorbeeld symboolgebruik in en om gebouwen, op bedrijfsterreinen, op plattegronden en tekeningen en op apparatuur.

De normcommissie ressorteert onder de Beleidscommissie Arbeid.
Zowel nationaal als internationaal zijn er commissies die aanpalend werk verrichten waardoor afstemming nodig is.

Bij de normalisatie voor veiligheidssignalatie zijn de volgende marktpartijen te onderscheiden:
overheid (wetgeving, handhaving), producenten van veiligheidssignalatie, producenten van noodverlichtingsarmaturen, brandweer, Rijksgebouwendienst, adviesbureaus veiligheid in gebouwen/BHV, afnemers van veiligheidssignalatie en noodverlichtingsarmaturen.

Nationaal normalisatiewerk
In 2018 is de commissie voornamelijk bezig geweest met de herziening van:
NEN 1414-1 - Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op tekeningen en plattegronden - Deel 1: Ontruimingsplattegronden en bereikbaarheidskaarten . De norm zal in 2019 afgerond en gepubliceerd worden, en zal de huidige NEN 1413 vervangen.
Er is in 2018 weinig tijd en ruimte geweest om aan de overige nationale normen te werken. In 2019 zal de herziening van de 1414-2 gestart worden. Deze norm zal vooral betrekking hebben op symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op ontruimings- en aanvalsplattegronden.

ISO normalisatiewerk
Op internationaal niveau is de werkgroep ISO/TC145/SC2/WG6-Safety identification for the content of piping systems and tanks op 30 augustus 2016 gestart met het ontwikkelen van ISO 20560. Nederland is initiatiefnemer en de heer Heijboer is voorzitter en NEN secretaris van deze werkgroep. De ISO 20560-1 is in de DIS fase en de ISO 20560-2 is in de CD fase.

Op internationaal vlak zijn ook de technische commissie ISO/TC 145 en de onderliggende werkgroepen zeer actief:
- In SC 1 wordt actief gewerkt aan de aanvullingen voor ISO 7001.
- In SC 2 wordt actief gewerkt aan de aanvullingen voor ISO 7010.
Bij het secretariaat komen regelmatig vragen binnen die betrekking hebben op de normen die onder deze commissie vallen. Een groot deel van de vragen heeft te maken met de symbolen van NEN-EN-ISO 7010 en de relatie met de nationale normen. Daarnaast zijn er ook veel vragen over de implementatie van deze symbolen.

Hier vindt u het werkprogramma van ISO/TC 145.

Meer informatie over de normen rondom veiligheids symbolen vindt u hier.

Het commissieplan kunt u hier downloaden.

Gerelateerd

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid, neem contact op met
Titia Gerritsma

iv@nen.nl

(015) 2 690 180

Commissieleden