Commissie

Grafische technologie

341 020

Grafische technologie
Bedrijven in papier, printing en grafische technologie opereren in een sterk competetieve markt, die steeds meer mondiaal wordt. Prijs, kwaliteit en duurzaamheid zijn daarbij onderscheidende factoren. In de commissie grafische technologie werken Nederlandse bedrijven uit de hele keten samen. Ze wisselen kennis uit, en werken aan afspraken rondom kwaliteitsborging en de hiervoor van diverse kanten gewenste materiaal- en proces certificering. Actuele onderwerpen zijn kwaliteit van drukwerk (procesbeheersing, kleurmanagement, digitale formats, afwerking), kwaliteitsborging van gerecycled papier en energie-efficiency van copiers. De commissie volgt op mondiaal niveau ISO/T(echnical) C(ommittee) 6 (Paper) en ISO/TC 130 (Graphic technology), en Europees CEN/TC 172 (Pulp, paper, board).

Commissie

Aan de normcommissie nemen bedrijven deel die actief zijn op verschillende markten in papierproductie en grafische technologie. De commissie levert actieve inbreng in de ISO/TC 6 ‘Paper, pulp and board’ en iSO/TC 130 ‘Graphical technology’ en de Europese CEN/TC 172 ‘Pulp, paper and board’. In een separate subcommissie worden normen voor fotoboeken gevolgd.

Deze commissies ontwikkelen normen als de ISO 12647 (drukkwaliteit), ISO 15930 (karakterisering van PDF-X), EN 643 (kwaliteit van paper for recycling), ISO 2469/ 2470/ 2471 (Optische standaarden voor papier) en ISO 12643 (veiligheid van machines in grafische industrie). Normen die u ook in de praktijk kunt tegen komen. En waar onze nationale commissie actief bij betrokken is.

Commissieplan

U kunt hier het commissieplan downloaden.

Programma

CEN/CENELEC
Het Europese werkprogramma is hier te vinden.

ISO/IEC werk
Het Mondiale werkprogramma is hier te vinden.

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid.

Neem contact op met

Ab de Buck.

 

iv@nen.nl

(015) 2 690 180


Deelnemende partijen: