Commissie

Hang- en Sluitwerk

353 644

Hang- en Sluitwerk
De commissie Hang en Sluitwerk richt zich op Normalisatie op het gebied van Europese normen voor hang- en sluitwerk voor deuren en ramen.

Doelstelling Normcommissie:
1. Beïnvloeding Europese normalisatie van hang- en sluitwerk teneinde:
het Nederlandse kwaliteitsniveau te handhaven of waar mogelijk te verhogen;
de gemeenschappelijke belangen van Nederlandse stakeholders te behartigen;
de afstemming met nationale voorschriften te optimaliseren.
2. Bijdragen tot het in consensus ontwikkelen van relevante normen binnen het werkgebied.

Het commissieplan 2017 van de normcommissie Hang- en Sluitwerk.

Werkprogramma Normcommissie
Nationaal: Een overzicht van gepubliceerde nationale normen is te vinden in bijlage III van het commissieplan. In deze bijlage zijntevens de normen vermeld die zijn opgenomen in de nationale bouwregelgeving, het Bouwbesluit.
Europees: CEN/TC 33 - Published standards
CEN/TC 33/WG 4 - Building hardware - Published standards
Internationaal: geen -

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als lid, neem contact op met Carolien Hoogland.

Carolien.Hoogland@nen.nl

(015) 2 690 309

gerelateerde cie's en wg's