Commissie

Hefwerktuigen

345 006

Ter invulling van de eisen van de Machinerichtlijn worden normen opgesteld in Europese technische commissies van CEN. Tevens vindt wereldwijde normalisatie plaats in ISO.

Commissie

Normalisatie op het gebied van hefwerktuigen. Op Europees niveau wordt meegewerkt aan het opstellen van Europese normen op dit gebied in CEN/TC 98 'Lifting platforms'. Deze dienen ter invulling van de fundamentele eisen van de Machinerichtlijn. Dit betreft zowel hefwerktuigen voor personen (o.a. hoogwerkers, hangsteigers, hefsteigers) als hefwerktuigen voor goederen, (o.a. laadkleppen, heftafels, laadbruggen en mechanische parkeerinrichtingen). Daarnaast worden de ISO-activiteiten op dit terrein gevolgd (ISO/TC 214 'Elevating work platforms').

Commissieplan

Meer informatie over de werkzaamheden van de NC 345006 'Hefwerktuigen' leest u in het commissieplan.

Programma

De normcommissie 345006 'Hefwerktuigen' treedt op als schaduwcommissie van CEN/TC 98 'Lifting Platforms' en ISO/TC 214 'Elevating work platforms' en heeft geen nationaal werkprogramma.

CEN werk:
Het werkprogramma kunt u terugvinden op de pagina van CEN/TC 98

ISO werk:
Het werkprogramma kunt u terugvinden op de pagina van ISO/TC 214

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid.

Neem contact op met Cor Keus.

iv@nen.nl

(015) 2 690 190