Commissie

Hout

353 001

Hout
Het werkgebied van deze normcommissie omvat gezaagd hout, bamboe, rondhout en houtachtige plaatmaterialen, als materiaal en als handelsproduct.

Hoewel hout een natuurproduct blijft, en de eigenschappen dus altijd, afhankelijk van de omstandigheden, zullen variëren, hebben de Nederlandse houthandel en andere gebruikers behoefte aan documenten waarmee in het algemeen iets kan worden gezegd over de technische eigenschappen van rondhout en (vooral) gezaagd hout.

Commissieplan van de normcommissie 'Hout'.

In CEN/TC 124 Timber structures wordt gewerkt aan 1 Europese sorteernorm voor tropisch loofhout. De Nederlandse houthandel, bij monde van de normcommissie Hout, is van mening dat een vertaalde NEN 5493 een mooi uitgangspunt zou zijn. De TGB-commissie onderschrijft dit en heeft de vertaalde norm ingebracht in CEN/TC 124 en de relevante werk- en taakgroepen.

De productnorm voor houten vloeren en parket (EN 14342) wordt herzien. Een van de voorgestelde wijzigingen is het expliciet uitsluiten van bamboeparket. Omdat bamboeparket succesvol is voorzien van CE-markering op basis van de huidige norm, heeft importeur MOSO bezwaar hier tegen aangetekend en zich aangemeld voor de betreffende Europese werkgroep, met last- en ruggespraak naar de normcommissie.

Na hernieuwde discussie in de plenaire vergadering van CEN/TC 175 in juni 2012 is besloten tot uitbreiding van de scope van de TC met ‘ligninehouden materialen anders dan hout’. Dit opent de weg om een productnorm voor bamboevloeren op te stellen.

Na hernieuwde discussie in de VVNH-sectie Hardhout is besloten dat er geen bheodet is aan een aanvullende NEN-norm voor de esthetische kwaliteiten van hardhout. NEN 5485 Ontw. is dus definitief ten grave gedragen.

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als lid, neem contact op met Netty Zegers

mb@nen.nl

(015) 2 690 443