Commissie

Hout

353 001

Hout
Het werkgebied van deze normcommissie omvat gezaagd hout, bamboe, rondhout en houtachtige plaatmaterialen, als materiaal en als handelsproduct.

Hoewel hout een natuurproduct blijft, en de eigenschappen dus altijd, afhankelijk van de omstandigheden, zullen variëren, hebben de Nederlandse houthandel en andere gebruikers behoefte aan documenten waarmee in het algemeen iets kan worden gezegd over de technische eigenschappen van rondhout en (vooral) gezaagd hout.

Het commissieplan van normcommissie 'Hout' wordt op dit moment herzien en zo spoedig mogelijk geplaatst.

In CEN/TC 124, Timber structures wordt gewerkt aan één Europese sorteernorm voor tropisch loofhout. De Nederlandse houthandel, bij monde van de normcommissie Hout, is van mening dat een vertaalde NEN 5493 een mooi uitgangspunt zou zijn. De TGB-commissie onderschrijft dit en heeft de vertaalde norm ingebracht in CEN/TC 124 en de relevante werk- en taakgroepen.

De productnorm voor houten vloeren en parket (EN 14342) wordt herzien. Een van de voorgestelde wijzigingen is het expliciet uitsluiten van bamboeparket. Omdat bamboeparket succesvol is voorzien van CE-markering op basis van de huidige norm, heeft importeur MOSO bezwaar hier tegen aangetekend en zich aangemeld voor de betreffende Europese werkgroep, met last- en ruggespraak naar de normcommissie.

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als lid, neem contact op met Wiebe de Ridder.

mb@nen.nl

(015) 2 690 443