Commissie

Human Resource Management

302 260

Human Resource Management
In het vakgebied Arbeid en HRM zijn zowel op nationaal als internationaal niveau een aantal grote trends en verschuivingen zichtbaar. Kort samengevat komt dit onder andere neer op globalisering, duurzame arbeid en vergrijzing. Werk wordt plaats- en tijdsonafhankelijk. Zo min mogelijk belasting voor mens, milieu, goederen en diensten is de norm.

Commissie

Deze nationale normcommissie is in 2011 opgericht en schaduwt het werk van de ISO normcommissie voor Human Resource Management.

Wanneer er normen gepubliceerd zijn, kan er gekeken worden of het handig is om deze documenten ook in het Nederlands te vertalen.

Commissieplan

Het commissieplan wordt herzien en zal hier binnenkort beschikbaar zijn.

Human capital reporting

Bedrijven raken in toenemende mate overtuigd, zeker in dienstenland Nederland, dat het sturen op de kwaliteit van medewerkers, het menselijk kapitaal, vaak meer zegt over de toekomst van een bedrijf dan de financiële balans. Dat vereist bruikbare en vergelijkbare cijfers, maar hoe stel je die vast? Lees hier de whitepaper Human Capitol reporting Human capital reporting.

 

Lees het artikel 'Matchen van wederzijdse ambities'

Bron: uit de uitgave 'HR-strategieën en Pensioen' van Pulse Media Group.

Gerelateerd

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid, neem contact op met
Stephanie Jansen.

iv@nen.nl

(015) 2 690 180

Commissieleden