Commissie

Hydrometrie

390 020 13

Hydrometrie
Wetenschap die zich bezighoudt met het meten en analyseren van water, bodemhoogten, sedimenttransport, neerslag en verdamping inclusief methoden, technieken en de instrumentatie gebruikt in de hydrologie.

In de hydrometrie worden de componenten van de hydrologische kringloop gemeten waaronder:

 • Waterstand;
 • Afvoer (inclusief stroomsnelheid);
 • Stijghoogten van grondwater;
 • Neerslag;
 • Verdamping;
 • Sedimenttransport;
 • Golven.

De normsubcommissie houdt zich bezig met de onderdelen:

 • Terminologie en symbolen;
 • Methoden, technieken en de instrumentatie voor het verzamelen van de data;
 • Evaluatie, analyse, interpretatie en presentatie van data;
 • Analyse van onzekerheden.

Commissieplan 390 020 13 'Hydrometrie'.

CEN/TC 318 'Non-destructive testing' stelt normen op waarmee het transport van water in de hydrologische kringloop wordt bepaald. Deze normen gaan uit van standaard technieken, die ten minste vergelijkbare en uitwisselbare gegevens opleveren. De nadruk ligt op algemeen bruikbare onderwerpen (zoals terminologie, definities en symbolen), of op basistechnieken (velocity area methoden en debietmeters). In eerste instantie worden relevante ISO-normen overgenomen, of wordt samengewerkt met de betreffende ISO/TC’s. Als er geen relevante of passende ISO voorhanden is, zal CEN/TC 318 WG’s instellen om voorstellen te doen voor de eerste ontwerpen. Dit is bijv. het geval voor neerslagmetingen.

Er is een uitgebreid overzicht voorhanden met de stand van zaken per onderwerp.

ISO/TC 113 'Hydrometry' stelt normen op voor methoden, procedures, instrumenten en uitrustingen die een relatie hebben met technieken voor de hydrometrische bepaling van waterniveau, snelheid, debiet en sedimenttransport in open waterlopen, neerslag en verdamping, beschikbaarheid en beweging van grondwater, inclusief terminologie en symbolen, de verzameling, evaluatie, analyse, interpretatie en de presentatie van gegevens, en de beoordeling van onzekerheden.

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid, neem contact op met Ted den Heijer.

mm@nen.nl

(015) 2 690 303