Commissie

Industriële gasleidinginstallaties

349 100 04

Industriële gasleidinginstallaties
De normsubcommissie geeft invulling aan de nationale en Europese normalisatieactiviteiten op het gebied van de veiligheid van grotere olie- en gasgestookte installaties. Het belang van de werkzaamheden betreft vooral het waarborgen van de kwaliteit cq. het ontwikkelen van voorschriften op het gebied van beheersing van de risico's van niet huishoudelijke brandstofgestookte installaties

De normsubcommissie coördineert en geeft sturing aan de nationale en Europese normalisatie-activiteiten op het gebied van leidingen in gebouwen, opstelplaatsen van gastoestellen, stookruimten, verbrandingsluchttoevoer en rookafvoer en industriële gasinstallaties gerelateerd aan o.a. de bouwregelgeving.

Commissieplan van normsubcommissie 349 100 04 'Industriële gasleidinginstallaties'.

De normsubcommissie volgt ook de Europese ontwikkelingen binnen CEN/TC 166 ‘Chimneys’; CEN/TC 234/WG 1 ‘Gasvoorziening - Leidingen in gebouwen’ en CEN/TC 234/WG 8 ‘Industriële gasinstallaties’.

Doelstelling:
• Het fungeren als Nederlandse schaduwcommissie voor CEN/TC 234/WG 8 en de consequenties voor NEN 2078;
• Implementatie van NEN-EN 15001-1 en 15001-2 “Gasvoorzieningsystemen-Gasinstallatieleidingen met bedrijfsdrukken groter dan 0,5 bar voor industriële, zakelijke en niet zakelijke huishoudelijke installaties” zullen nationaal moeten worden ingepast.

In het verslagjaar is gewerkt aan de implementatie van NEN-EN 15001 en intrekking van NEN 2078. Belangrijke onderwerpen die niet worden behandeld in NEN-EN 15001 zullen worden ondergebracht in aparte NPR's. De vertaling van NEN-EN 15001 is in 2011 gepubliceerd.

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid;

Neem contact op met Timo de Groot.

energy@nen.nl

(015) 2 690 465