Commissie

Informatievoorziening in de zorg

303006

Informatievoorziening in de zorg
De normcommissie 303006 bevordert de ontwikkeling en adoptie van normen op het gebied van informatievoorziening in de zorg op basis van Europese (CEN) en mondiale (ISO) ontwikkelingen.

Voor het zorgveld is het van belang dat de informatievoorziening voldoet aan internationale en nationale wetgeving en richtlijnen op het gebied van kwaliteit, veiligheid en functionaliteit. Normen geven eisen en richtlijnen hoe, op een erkende manier, te voldoen aan deze wetgeving. Deelname van Nederland moet ervoor zorgen dat internationale en nationale normen op het gebied van informatievoorziening in de zorg en de landelijke infrastructuur blijven voldoen aan de recente ontwikkelingen en niet met elkaar conflicteren.

Onderwerpen van normering bevinden zich op de volgende vlakken:
1. Informatiebeveiliging: zorgen dat (patiënt)gegevens beschikbaar, veilig en betrouwbaar zijn;
2. Interoperabiliteit: uitwisselen van (patiënt)gegevens tussen systemen en apparaten;
3. Semantiek: gegevensmodellen, coderingssystemen en woordenlijsten;
4. Farmacie: toepassing van ICT in farmacie- en geneesmiddelen gerelateerde applicaties.

Primair doel van de normcommissie is het volgen van internationaal werk en het toepasbaar maken van internationale normen in de Nederlandse situatie. Secundair is het ontwikkelen van Nederlandse normen.

Commissieplan

Het commissieplan voor 2020 wordt binnenkort gepubliceerd.

De normcommissie spiegelt het werk van de CEN/TC 251 Health informatics (werkprogramma 2015-2018) en de ISO/TC 215.

Publicaties
Nationaal
In dit document staan de 12 gepubliceerde nationale normen vermeld.

Europees
Op de website van de CEN/TC 251 'Health Informatics' staan de 141 gepubliceerde staandaarden vermeld.

Mondiaal
In de ISO standards catalogue staan de 163 gepubliceerde standaarden van de ISO/TC 215 'Health Informatics' vemeld.

Programma

Speerpunten voor Informatiebeveiliging voor 2017:

 • Revisie en publicatie NEN 7510 'Informatiebeveiliging..', op basis van 3 relevante gereviseerde ISO-normen (27000 serie);
 • Revisie en publicatie NEN 7513 'Logging..', op basis van gereviseerde ISO-normen en wensen vanuit de marktpartijen om de norm beter aan te laten sluiten op de ATNA/IHE profielen en de NICTIZ specificaties voor logging voor de eerstelijns zorginstellingen;
 • Publicatie NEN 7524 'Pseudonimisatiedienstverlening';
 • Verdere besluitvorming omtrent het Normontwerp NEN 7521 'Toegang tot patiëntgegevens' op basis van input uit het NICTIZ project 'Gespecificeerde toestemming';
 • Herziening certificatieschema NTA 7515, loopt parallel met de herziening van NEN 7510;
 • Revisie NEN 7522 'Codestelstels..';
 • Uitdaging is de implementatie en de interpretatie van de normen. De NC heeft geen inzicht in het gebruik van de normen. Op gebied van implementatie is nog veel te winnen;
 • Uitdaging: Toegang tot patiëntgegevens, Patiëntveiligheid, zijn onderwerpen die aandacht verdienen.

Speerpunten voor Interoperabiliteit en berichtenverkeer voor 2017:

 • Revisie 'Concurrent use' serie normen; EHR (EN-ISO 13606), HISA (EN-ISO 12967) en ConSys (EN-ISO 13940);
 • Revisie ISO 11073 serie normen;
 • Revisie NTA 7508 'Berichtenverkeer..': voorstel tot handhaven;
 • Gebrek aan expertise in de normcommissie;
 • Nieuw: Transnational health record.

Speerpunten voor Semantiek voor 2017:

 • Revisie NEN 7522 'Codestelsels..';
 • Uitdaging: betere aansluiting op de ConSys norm (EN-ISO 13940);
 • Uitdaging: Een initiatief als MedMij kan optimaal functioneren als er gestandaardiseerde onderliggende terminologie en classificatiesystemen zijn.

Speerpunten voor Farmacie voor 2017:

 • Revisie van de IDMP (Identification of Medicinal Products) normen ISO 11238, 11615 en 11616;
 • Publicatie van de implementatiegidsen voor de normen uit de IDMP serie;
 • Technisch Rapport over 'Core principles for maintenance of identifiers and terms' voor de IDMP normen;
 • Uitdaging: In de medische wereld is het nodig om onderscheid te maken tussen de medische gegevens en de medicatiegegevens. Actueel medicatieoverzicht is erg belangrijk. De relatie met medische gegevens moet nog beter worden uitgewerkt;
 • NEN heeft het secretariaat van CEN/TC 251. Speerpunt voor 2017 is het International Patient Summary project, in samenwerking met HL7;
 • NEN heeft het secretariaat van de ISO/TC 215/WG6, de werkgroep 'Pharmacy & medicines business'.

Revisies

De revisies van NEN 7510 en NEN 7513 zijn najaar 2016 gestart. Op 7 december 2017 zijn NEN 7510-1:2017 en NEN 7510-2:2017 gepubliceerd. De openbare kritiekronde voor NEN 7513 loopt tot 1 maart 2018.

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid.

Neem contact op met Kars Jansen.


kars.jansen@nen.nl

(015) 2 690 261