Commissie

Installaties voor verbrandingstoestellen

349 100

Installaties voor verbrandingstoestellen
Normalisatie op het gebied van; brandstofleidingen (in gebouwen), opstelplaatsen van verbrandingstoestellen, stookruimten, verbrandingsluchttoevoer en rookgasafvoer en industriële verbrandinsginstallaties, gerelateerd aan o.a. de bouwregelgeving. Het werk van de normcommissie heeft nationale -, Europese – (via CEN) en mondiale (via ISO) componenten.

De normcommissie heeft tot doel de ontwikkeling en het onderhoud van nationale normen/praktijkrichtlijnen en de implementatie van Europese en mondiale normen op haar vakgebied vorm te geven.

Van groot belang is hierbij NPR 3378 “Praktijkrichtlijn gasinstallaties”. Deze is opgebouwd uit een fors aantal delen die toelichting geven op de verschillende normen op het vakgebied en ook oplossingen aanreikt om te voldoen aan de normen en aan de eisen in het Bouwbesluit en andere regelgeving.

Commissieplan 349 100 'Installaties voor verbrandingstoestellen'

Nationaal werk
Zie bijlage A van het commissieplan voor het nationale werkprogramma.

CEN/CENELEC werk
Voor een overzicht van Europese normen onder de verantwoording van deze commissie, wordt verwezen naar de websites van CEN/TC 166 en CEN/TC 234:
 CEN/TC 166 Chimneys
 CEN/TC 234 Gas supply
Het werkveld van CEN/TC 234 omvat het werkveld van verschillende Nederlandse normcommissies, deels binnen het beleidsveld Gas & Water en deels onder BC Energiewinning. De coördinatie hiervan ligt van NC 349 008 'Gasdistributie'.
Voor de CEN/TC’s die worden gevolgd door 349 100 05 zie het commissieplan van die subcommissie.

Onder deze commissie vallen de volgende subcommissies:

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid, neem contact op met Arie de Jong

bi@nen.nl

(015) 2 690 324