Commissie

Intra-oculaire lenzen en contactlenzen

301013

Intra-oculaire lenzen en contactlenzen
De contactlens is een optisch hulpmiddel dat op het oog wordt gedragen. Een intra-oculaire lens (IOL), ook wel implantaatlens kunstlens genoemd, is een in het menselijk geïmplanteerde kunstlens, die gewoonlijk de oorspronkelijke lens vervangt omdat deze troebel is geworden ten gevolge van een cataract, of die deze lens aanvult om sterke lensafwijkingen te corrigeren. Leden van de normcommissie ‘Intra-oculaire lenzen en contactlenzen’ werken mee aan Europese en internationale afspraken op dit gebied.

Commissie

De normcommissie "Intra-oculaire lenzen en contactlenzen" spiegelt de Europese en internationale commissies: CEN/TC 170 "Ophthalmic optics" en ISO/TC 172/SC 7 "Optics and photonics; Ophthalmic optics and instruments". De normcommissie ressorteert onder de beleidscommissie 'Medische Technologie'.

Commissieplan

In het commissieplan vindt u het plan van de normcommissie Intra-oculaire lenzen en contactlenzen.

Programma

Het werk van CEN/TC 170 "Ophthalmic optics" en ISO/TC 172/SC 7 “Optics and photonics; Ophthalmic optics and instruments" zal gevolgd worden.
Naast de werkprogramma‟s van deze TC‟s zal binnen de vergaderingen ook aandacht worden besteed aan ontwikkelingen als:
- Ooglaserapparatuur;
- Dienstverlening van oogartsen en andere professionals op het gebied van oogheelkunde;
- Opkomst van internet en de impact die deze trend heeft op de sector.
Dit zijn slechts een aantal ontwikkelingen die in het veld spelen en van invloed kunnen zijn op het werkprogramma. In vergaderingen wordt hierbij stil gestaan en nagedacht wordt over hoe deze invulling te geven.

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid.

Neem contact op met Silvia van Etten.

advies.medisch@nen.nl

(015) 2 690 308