Commissie

Jachtbouw

345 04012

De commissie houdt zich bezig met de ontwikkeling van de ca. 140 nieuwe normen voor het ontwerp en de bouw van jachten zowel voor jachten boven de 24 meter waarmee invulling wordt gegeven aan de MCA regelgeving en de jachten tot 24 meter die in de EU vallen onder het verplichte CE regime.

Commissie

In de commissie wordt de technische inhoud van de nieuwe normen gecontroleerd en wordt er op toegezien dat er geen zaken in komen die voor Nederlandse jachtwerven lastig zijn. Momenteel werkt de commissie aan nieuwe normen op het gebied van slingerstabilisatie, een beoordelingssysteem voor gedrag en comfort in golven en dynamische positioneerinstallaties aan boord.

De huidige commissie bestaat uit watersportbedrijven met diverse achtergronden (jachtbouwers, tuigers, toeleveranciers en importeur motoren), MARIN, klassebureau’s, Notified Bodies en vertegenwoordigers van jachtarchitecten en jachtbouw. Er is zeker nog ruimte voor nieuwe leden.

Commissieplan

Meer informatie over de werkzaamheden van de normcommissie 34504012 'Jachtbouw' leest u in het commissieplan.

Programma

Nationaal werk
NC 34504012 treedt op als schaduwcommissie van ISO/TC 8/SC 12 ‘Large yachts’, ISO/TC 188 ‘Small craft’ en ISO/TC 188/SC 2 'Engines and propulsion systems'.
In dit verband dient commentaar te worden gegeven en gestemd op alle stemstukken (zowel binnen ISO als CEN). Gelet op de stemtermijnen die worden gehanteerd is het gewenst dat drie maal per jaar een bijeenkomst van de commissie plaats kan vinden om een inhoudelijke bespreking van voor-liggende normontwerpen mogelijk te maken en inbreng vanuit Nederland in de normen te faciliteren. De commissie bepaalt tevens wie als expert wordt aangemeld in de verschillende werkgroepen en wie NEN vertegenwoordigt in de plenaire vergaderingen van de ISO/TC 8/SC 12, ISO/TC 188 en ISO/TC 188/SC 2.

CEN/CENELEC werk
Er is geen aparte Technische Commissie binnen CEN die het werk actief volgt. De normen die worden gemaakt onder ISO/TC 188 en ISO/TC 188/SC 2 worden in principe aangewezen onder de Europese Richtlijn 2013/53/EU betreffende pleziervaartuigen en waterscooters. Dit betekent dat er binnen CEN wel formele stemmingen plaatsvinden (Enquiry en Formal Vote) om er voor te zorgen dat de ISO normen tevens gepubliceerd kunnen worden als Europese normen. Deze kunnen vervolgens door de Europese Commissie aangewezen worden onder de Richtlijn Pleziervaartuigen, waardoor deze norm een geharmoniseerde norm wordt. Er vinden normaal gesproken geen vergaderingen plaats op CEN niveau. Alle inhoudelijke discussies vinden plaats onder ISO/TC 188.
Voor de grote jachten is er evenmin een Technische Commissie actief binnen CEN. De binnen ISO/TC 8/SC 12 opgestelde normen voor grote pleziervaartuigen worden niet door CEN overgenomen maar kunnen na goedkeuring door de normcommissie wel als nationale norm worden gepubliceerd.Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid.

Neem contact op met Arthur Carlebur.

iv@nen.nl

(015) 2 690 180