Commissie

Kantoor- en schoolmeubilair

302 010

Kantoor- en schoolmeubilair
De normcommissie houdt zich bezig met normen op het gebied van meubelen van kantoren, zoals kantoorstoelen en kantoortafels. Met name de onderwerpen ergonomie, veiligheid, testmethoden en terminologie komen aan de orde.

Commissie

De normcommissie is actief betrokken bij de normontwikkeling op Europees niveau. Daarnaast heeft de normcommissie een Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 1813 ontwikkeld. NPR 1813 geeft een toelichting op de Europese normen en geeft aanbevelingen voor de Nederlandse situatie.

UITGELICHT:
In december 2016 is de vernieuwde versie van NEN-EN 527-2 “Kantoormeubelen - Werktafels - Sterkte, duurzaamheid en veiligheidseisen” gepubliceerd.

De eerdere versie van deze norm dateert uit 2002 en was toe aan vervanging. De norm stelt dat de meubelen zo moeten zijn ontworpen dat het risico op verwonding door de gebruiker minimaal is en hoe dit doel bereikt dient te worden. Buiten een wijziging in de titel van de norm (de eerdere uitgave heette Werktafels en bureaus - Deel 2: Mechanische veiligheidseisen) zijn er twee belangrijke wijzigingen:

• In de recente uitgave worden de testvolgorde en parameters volgens EN 1730:2012 (Meubelen - Tafels - Beproevingsmethoden voor de bepaling van de sterkte, de duurzaamheid en de stabiliteit) aangehouden. Voorheen werd verwezen naar EN 527-3:2003, die inmiddels is ingetrokken.

• De norm bevat een overzichtelijke tabel met specifieke waardes waarmee getest dient te worden wat de markt meer duidelijkheid en eenduidigheid biedt. Bovendien is een informatieve Bijlage B toegevoegd aan de norm, welke een voorbeeld van een calculatie voor stijfheid van een samenstel bevat. Ook deze kan de gebruiker meer duidelijkheid bieden.

NEN-EN 527 is een Europese norm voor kantoormeubelen die overgenomen is door Nederland. De norm bestaat uit twee delen:

Deel 1 betreft afmetingen van werktafels en -bureaus,
Deel 2 gaat over sterkte, duurzaamheid en veiligheidseisen van werktafels.

Alle normen zijn verkrijgbaar via NEN Connect.

Commissieplan

Hierbij het commissieplan van de normcommissie 'Kantoor- en schoolmeubilair' 2019

Programma

In 2018 zijn er vier speerpunten benoemd, n.l.:
- Brandveiligheid van meubelen
- Akoestiek
- Zware belasting van meubilair
- 24-uurs werkplekken

Met deze onderwerpen gaat de commissie in 2019 aan de slag. Dit houdt in dat eventuele aanpassingen of aanvullingen op Europese normen in de nationale commissie uitgewerkt zullen worden.


Het Europese programma kunt u vinden op:

* Het normalisatiewerk van CEN/TC 207

Het mondiale programma kunt u vinden op:

* Het normalisatiewerk van ISO/TC 136

Gerelateerd

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid, neem contact op met
Astrid de Haes

iv@nen.nl

(015) 2 690 180Ook interessant

NEN Register Kantoorstoelen