Commissie

Keramische vezels

Keramische vezels
De normcommissie 'Keramische vezels' gaat een norm maken, die een methode beschrijft voor inventarisatie en analyse van keramische vezels. Keramische vezels worden gebruikt voor thermische isolatie in ovens in de industrie.

Diverse partijen uit de industrie, laboratoria en adviesbureaus hebben hun behoefte aan een norm voor Keramische vezels kenbaar gemaakt.

De norm gaat de volgende onderwerpen beschrijven:

  • methode (identificatie);
  • categorisatie (afmeting, soort stof, diameter);
  • bepaling blootstelling tijdens productie, transport en verwijdering.

Daarbij worden bestaande normen en interne protocollen van bijvoorbeeld laboratoria als uitgangspunt genomen.

Het normtraject gaat naar verwachting twee jaar duren. De planning is als volgt:

• Schrijven van de norm/vergaderingen: december 2017 t/m juni 2018;
• NEN-activiteiten gericht op publicatie juli 2018;
• Publicatie normontwerp augustus 2018;
• Commentaarronde augustus-oktober 2018;
• Vergadering december 2018;
• NEN-activiteiten gericht op publicatie, communicatie en promotie januari 2019;
• Publicatie norm februari 2019.

Het commissieplan volgt t.z.t.

NEN nodigt geïnteresseerde partijen uit om deel te nemen aan de normcommissie 'Keramische vezels'. De deelnemende partijen financieren samen de begeleiding van het normtraject door NEN. Dat betekent dat er kosten aan deelname verbonden zijn.

Ook kunt u zich aanmelden als geïnteresseerde en daarmee voor een klein bedrag de normontwikkeling sponsoren. U blijft dan op de hoogte van de ontwikkelingen zonder deel te nemen aan de commissie(vergaderingen).
Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid.

Neem contact op met Johan van 't Bosch.

mm@nen.nl

(015) 2 690 303


Commissieleden