Commissie

Chain of Custody

310 287

Chain of Custody
Consumenten en producenten houden zich steeds meer bezig met transparantie in de handelsketens en de oorsprong van materialen en onderdelen van (eind)producten. Hoe gaat een product met specifieke eigenschappen van A naar B en hoe ver kan het product in de keten getraceerd worden? Telkens weer blijkt dat gesprekken moeizaam verlopen, omdat de gebruikte terminologie in verschillende Chain of Custody-systemen niet op elkaar is afgestemd. Dit leidt tot verwarring en onduidelijke verwachtingen over het niveau van traceerbaarheid tussen de ketenpartijen. Bovendien zijn de complexiteit en de hiermee verbonden kosten een belemmering voor de markttoegang, met name voor kleinere bedrijven en ontwikkelingslanden.

Commissie

Chain of Custody zorgt voor helderheid
Het Nederlandse initiatief voor de oprichting van een ISO/PC 308 'Chain of Custody' (CoC) is in augustus 2016 aangenomen door de ISO leden.


Volgens initiatiefnemers is zo een algemene standaard mogelijk, onafhankelijk van sectoren, grondstoffen, producten en toepassingsgebieden. Voor het succes ervan is wel essentieel dat de internationale experts op het gebied van ketenbeheer en traceerbaarheid van de verschillende sectoren betrokken zijn. NEN voert het internationale secretariaat en coördineert de inbreng vanuit Nederland in de ontwikkeling van de ISO Chain of Custody norm. Voor aanvullende informatie, vergaderdata en betrokken partijen ga naar de commissiewebsite www.nen.nl/CoC

Commissieplan

Meer informatie over de werkzaamheden van de normcommissie 'Chain of Custody' leest u in het commissieplan. Het commissieplan is alleen in het Engels beschikbaar.

Programma

Een grote groep Nederlandse belanghebbende partijen, waaronder de producerende industrie, de overheid, certificerende instellingen, ketenexperts en dienstverleners, steunt het voorstel om een internationale standaard voor CoC te ontwikkelen. Hugo Byrnes, Vice President AholdDelhaize Product Integrity, is als belanghebbende blij dat het voorstel is aangenomen en levert daarom ook graag de voorzitter voor de nationale normcommissie. "Voor leveranciers aan een bedrijf als het onze, dat veel verschillende producten verkoopt, is het bijzonder handig om in één keer aan te kunnen tonen dat de producten aan de Chain of Custody-eisen voldoen. Alle ISO- of private normen kunnen naar de nieuwe Chain of Custody-norm gaan verwijzen. Dat geldt voor alle bedrijven, maar zeker voor ondernemingen die veel verschillende producten maken. En op hun beurt hun leveranciers. Die kunnen straks ook in één keer aantonen dat hun administratie op orde is."

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid

Neem contact op met Juliane Eykelhoffenergy@nen.nl

(015) 2 690 235