Commissie

Kinderartikelen

330 001

Kinderartikelen
Om ongevallen met kinderen te voorkomen worden veiligheidseisen gesteld aan producten die bestemd zijn om voor of door kinderen te worden gebruikt. Deze eisen zijn vastgelegd in verschillende productnormen. Ook zijn hierin de bijbehorende beproevingsmethoden omschreven. In deze normen worden eisen gesteld aan afmetingen, materiaalgebruik en sterkte van kinderartikelen en aan het vrijkomen van schadelijke stoffen. De inhoud van deze normen moet de veiligheid van het kind waarborgen. Voor verschillende producten gelden verschillende (product)normen; er zijn aldus normen van fopspeen tot kinderwagen.

Commissie

De Nederlandse normcommissie 'Kinderartikelen' levert een actieve bijdrage aan normontwikkeling op Europees niveau. De Nederlandse normcommissie bepaalt het Nederlandse standpunt op Europese normteksten van verschillende onderwerpen, zoals veiligheidshekjes of kindertuigjes. In de Nederlandse normcommissie zijn verschillende partijen vertegenwoordigd uit industrie, testhuizen en overheid.

Commissieplan

In het commissieplan vindt u het plan van de normcommissie Kinderartikelen.

Programma

Het verzorgen van Nederlandse inbreng bij CEN betreffende normalisatie op gebied van veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor kinderartikelen. Onder deze inbreng worden de volgende zaken verstaan:
- inbrengen van nieuwe Nederlandse initiatieven bij CEN (CEN/TC 252)
- volgens van normalisatie werk op het gebied van Kinderartikelen (CEN/TC 252, CEN/PC 364, EN/PC 398, CEN TC 207 en andere relevante TCs zoals CEN/TC 248)
- normcommissieleden opgeven voor Europese – en Internationale (werk)groepen
- commentaar geven en stemmen op normen / stemstukken.

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid, neem contact op met Hein Goeyens.

afc@nen.nl

(015) 2 690 296