Commissie

Klimaatbeheersing in gebouwen

351 074

Klimaatbeheersing in gebouwen
Het werkgebied van deze normcommissie omvat de nationale, Europese en mondiale normalisatie op het gebied van de klimaatbeheersing in bouwwerken in de ruimste zin des woords. De normcommissie bepaalt het beleid voor het werkgebied ‘Klimaatbeheersing in gebouwen’. De normsubcommissies (en werkgroepen) die ressorteren onder deze normcommissie zijn belast met de uitvoering hiervan. De normsubcommissies nemen de ontwikkeling van nieuwe nationale, Europese en mondiale normen ter hand. De normcommissie is eindverantwoordelijk en neemt besluiten over de publicatie van de normatieve documenten en de Nederlandse Praktijkrichtlijnen.

Het werkgebied van deze normcommissie omvat de normalisatie op het gebied van klimaatbeheersing in bouwwerken, toegespitst op het Energiegebruik en de energieprestatie van woningen en utiliteitsgebouwen (EPG) in combinatie met gebiedsgerichte maatregelen (EMG). Om deze activiteit goed vorm te geven richt zij zich ook op onder andere de thermische eigenschappen van bouwwerken, de ventilatie maar ook op berekeningsmethoden voor de warmte- en koudebehoefte alsmede de luchtdichtheid en vochtwering van de bouwwerken.

Daarnaast is de NC Klimaatbeheersing verantwoordelijk voor de implementatie van de Europese normen in het kader van de Recast EPBD.

Commissieplan 351 074 'Klimaatbeheersing in gebouwen'

Het werkgebied van deze normcommissie omvat de normalisatie op het gebied van klimaatbeheersing in bouwwerken, toegespitst op de volgende aspecten:

 • Het energiegebruik en de energieprestatie van woningen en utiliteitsgebouwen (EPG), ook in combinatie met gebiedsgerichte maatregelen (EMG).
 • De gezondheid en het thermisch comfort in gebouwen.
 • De thermische eigenschappen van bouwwerken.
 • De warmtebehoefteberekening / Koellastberekening.
 • De ventilatie / luchtdichtheid.
 • De vochtwering in gebouwen.
 • De luchtkanaal- en leidingnetberekeningen / leidingisolatie.
 • De rendementsbepaling van warmteterugwinapparatuur.
 • De warmtekostenverdeelsystemen.
 • De klimaatbeheersingssystemen.
 • Het referentie buitenklimaat.

Onder deze normcommissie vallen de volgende subcommissies:

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als lid, neem contact op met Katrien Volleman.

bi@nen.nl

(015) 2 690 324