Commissie

Kunststoffen

342 061

Kunststoffen
De normcommissie Kunststoffen houdt zich met name bezig met het opstellen van internationale (ISO) normen in ISO/TC 61 Plastics op het gebied van nomenclaturen, diverse testmethoden, en specificaties voor kunst-stofmaterialen.

Rubber en lak zijn uitgezonderd. Deze vallen onder ISO/TC 45 van normcommissie 342 045.
In de sterk internationaal georiënteerde kunststofindustrie is de aandacht vooral gericht op de ISO normen, vooral voor testmethodes. Door het hanteren van deze normen wordt het handelsverkeer vergemakkelijkt en eenduidiger.

Daarnaast wordt het Europese normalisatiewerk in CEN/TC 249 Plastics gevolgd. Deze Europese (EN) normen zijn voornamelijk overnames van bovengenoemde ISO/TC 61 normen. Afhankelijk van Europese regelgeving worden er ook, in mindere mate, specifiek Europese normen opgesteld.

Normen voor producten van kunststof waarin naar voornoemde normen (ISO en CEN) kan worden verwezen, vallen echter onder een zeer uitgebreid toepassingsveld en worden dus in andere normcommissies behandeld die specifiek over deze producten gaan.
Tot de normcommissie behoren ook de subcommissies 342 06110 ”Schuim en 342 06130 “Lijmen”.

Het commissieplan van de normcommissie Kunststoffen.

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als lid, neem contact op met Netty Zegers.

mb@nen.nl

(015) 2 690 443