Commissie

Kunststofleidingsystemen

349 070

Kunststofleidingsystemen
Het toepassingsgebied van kunststofleidingen is zeer groot. Bekende toepassingsvoorbeelden van kunststofleidingen in het huishouden zijn rioolleidingen, drinkwaterleidingen, gasleidingen verwarmingsleidingen. Kunststof neemt ook een toenemend belang in de distributie- en rioleringsnetwerken.

Deze Normcommissie richt zich op normalisatie en het opstellen van Europese technische regelgeving op het gebied van kunststofleidingsystemen voor:
• waterhuishouding (waterkringloop);
• drinkwater en riolering (binnenshuis en buitenshuis);
• (aard)gas;
• diverse industriële toepassingen;
• rehabilitatie van reeds geïnstalleerde leidingen;
• en ondergrondse kabelgoten.

Commissieplan 349 070 'Kunststofleidingsystemen'

Nationaal werk
De nationale normontwikkelingsactiviteiten bestaan samengevat uit het volgende:
Het begeleiden van en meewerken aan de ontwikkeling van Nederlandse normalisatie (NEN-normen) op het gebied van kunststofleidingsystemen;
Het mede ontwerpen van normen van CEN/TC 155 "Plastic piping systems and ducting systems" en de relevante werkgroepen (zie 2.2, 5.2 commissieplan). Overname van de CEN/TC 155 normen is verplicht;
Het mede ontwerpen van normen van ISO/TC 138 'Plastic pipes, fittings and valves for the transport of fluids' en de relevante subcommissies en werkgroepen (zie 2.2 commissieplan). Overname van de ISO/TC 138 normen is optioneel;
Het bevorderen van het tijdig en optimaal tot stand komen van national, Europese en internationale normen.

CEN/CENELEC werk
Het werkprogramma van de gevolgde TC's
Ga in het pull down menu naar de CEN/TC 155 waar u onder “Standards under development” het werkprogramma vindt. Hier zijn eveneens de published standards voor deze TC te vinden.

ISO/IEC werk
Het werkprogramma van ISO/TC 138.
Onder Work programmme zijn drafts en new work items te vinden. Onder Scope zijn alle publicaties van de desbetreffende TC te vinden.

Het werkprogramma van 349 070

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid,

Neem contact op met Rob Kotte.

bi@nen.nl

(015) 2 690 324