Commissie

Kwaliteitsmanagement

400 176

Kwaliteitsmanagement
De inhoud van ISO 9001 bepaalt u! U kunt actief bijdragen aan de normen en richtlijnen voor kwaliteitsmanagement. Als lid van de normcommissie werkt u mee aan de verbetering van normen en richtlijnen voor de (kwaliteits)manager.

Het aandachtsgebied van de normcommissie kwaliteitsmanagement omvat naast ISO 9001 ondersteunende richtlijnen op het gebied van o.a. interne audits, kwaliteitskosten en klanttevredenheid. De Nederlandse normcommissie speelt een belangrijke, actieve internationale rol. Hierdoor is in een vroeg stadium al informatie beschikbaar over de toekomstige normen. Dit geeft organisaties die lid zijn een grote voorsprong in kennis.

Nieuwsgierig naar de wijze waarop de internationale commissie TC 176 te werk gaat? Lees dan het artikel "Internationale ISO-vergadering Kwaliteitsmanagement in Rotterdam: hard werken in gemoedelijke sfeer" van Maud Notten dat voor SIGMA is geschreven.

Er wordt ook al nagedacht over de nieuwe ISO 9001 in een aparte werkgroep. Lees hier meer.

Een uitvoerige beschrijving van het aandachtsgebied en de taakstelling van de commissie vindt u in het commissieplan . Daarin is ook een volledig overzicht opgenomen van alle normen en richtlijnen op het gebied van kwaliteitsmanagement en conformity assessment. NEN voert het secretariaat van een van de drie ISO subcommissies onder ISO/TC 176. Het aandachtsgebied van de subcommissie ISO/TC 176/SC3 is "Supporting Technologies".

Voor kwaliteitsmanagement wordt zowel nationaal als internationaal aandacht besteed aan de 4 core standards:

ISO 9001
ISO 9000
ISO 9004
ISO 19011

Op nationaal niveau is er gewerkt aan de NPR 9019, de NPR 9019 bevat richtlijnen voor het vaststellen van vermijdbare verspillingen tijdens de voortbrengingsprocessen van een organisatie en de vertaling naar de doelstellingen van de organisatie

Meer informatie over de internationale werkzaamheden vindt u op de website van ISO/TC 176 .

Platform managementsystemen

Op zoek naar verdieping en uitwisseling in kennis, wensen en ervaring van normgebruikers van kwaliteits- arbo- milieu- compliance en risicomanagement? Platform managementystemen.

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid kunt u contact opnemen met Ortwin Costenoble

mm@nen.nl

(015) 2 690 303

 

 

De nieuwe ISO

Meer informatie over de nieuwe ISO norm