Commissie

LNG/CNG installaties & equipment

310 327

LNG/CNG installaties & equipment
Het normplatform ‘LNG/CNG installaties & equipment’ brengt nationale, Europese en international normalisatie op het gebied van aardgasvoorziening bij elkaar. Het normplatform is in 2015 opgericht en heeft als doel de uitwisseling en coördinatie van zowel upstream alsook downstream activiteiten te bevorderen, net als tussen large-scale en small-scale toepassingen.

Commissie

Nationaal en internationaal vinden er verschillende ontwikkelingen plaats in de LNG sector; aardgas wordt beschouwd als een belangrijke brandstof voor de transitie naar een duurzaam energie systeem ter vervanging van fossiele brandstoffen als stookolie, benzine en diesel.

De commissie heeft een platformfunctie voor informatie- en gedachtenuitwisseling door een brede groep van belanghebbenden uit Nederland over uiteenlopende aspecten van LNG en CNG.

De doelstelling van deze commissie zijn:

• Identificeren en bepalen van de taken van de huidige commissies;
• Initiëren, ontwikkelen en corrigeren, aanvullen en actualiseren van Nederlandse normen voor LNG/CNG Installations & Equipment;
• Agendasetting, strategiebepaling en toekomstperspectieven voor LNG/CNG;
• Belangenbehartiging van Nederlandse belangen op Europees en internationaal normalisatieprocessen en hierin de Nederlandse stem vertegenwoordigen; volgen van relevante internationale commissies en verzekeren van actieve participatie binnen deze commissies wanneer nodig;
• Anticiperen op de behoeften van de Nederlandse markt en overheid binnen de LNG en CNG industrie;
• Implementeren van Europese en mondiale normen. Observeren en controleren of normen niet in conflict zijn met Nederlandse en Europese wet- en regelgeving.

Commissieplan

Meer informatie over de werkzaamheden van de normcommissie 310 327 'Installations & Equipment' leest u in het commissieplan (Engelstalig).

Programma Dit overzicht omvat het werkprogramma dat wordt gevolgd door de normcommissie ‘LNG/CNG installaties en equipment’ (NC 310 327). Het betreft projecten (i.e. ontwikkeling van Europese of internationale normen) van de volgende technische commissies: • CEN/TC 282 ‘Installations and equipment for LNG’ • CEN/TC 326 ‘Natural gas vehicles – Fuelling and operation’ • ISO/TC 67/SC 9 ‘LNG installations and equipment’.

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid.

Neem contact op met
Jarno Dakhorst

 


 

energy@nen.nl

(015) 2 690 245

Deelnemers van deze normcommissie zijn onder andere: