Commissie

Laboratoriuminstallaties, -inrichting en -ventilatie

390 020 12

Laboratoriuminstallaties, -inrichting en -ventilatie
Normalisatie van zuurkasten, microbiologische veiligheidswerkbanken en overige laboratoriuminrichtingen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de bepaling van prestatie-eisen rondom luchtafvoer of specificaties voor de inrichting en het onderhoud van bepaalde materialen.

De normsubcommissie fungeert als platform waar de stand der techniek wordt vastgesteld, kennis wordt uitgewisseld en nieuwe contacten worden aangegaan. Zij is verantwoordelijk voor de Nederlandse inbreng bij Europese en internationale normalisatie binnen haar werkgebied. Dit betreft het stemmen en leveren van commentaar op stemdocumenten en het vaststellen van de Nederlandse standpunten die door Nederlandse delegatieleden worden ingebracht bij vergaderingen.

De normsubcommissie volgt de volgende Europese en internationale werkgroepen:

  • CEN/TC 332/WG 2 'Fittings and fixtures'
  • CEN/TC 332/WG 4 'Fume cupboards and associated ventilation'
  • CEN/TC 332/WG 7 'Micro process engineering'
  • CEN/TC 332/WG 8 'Safety cabinets and isolators'
  • ISO/TC 48/WG 3 'Micro process engineering'

Nationale normalisatie

De normsubcommissie is op dit moment bezig met de herziening van NPR 4500:2008 'Zuurkasten - Eisen, beproevingen en aanbevelingen bij plaatsing, gebruik en onderhoud van zuurkasten in laboratoria - Toelichting bij NEN-EN 14175 Zuurkasten'.

Commissieplan normsubcommissie 390 020 12 nog vast te stellen.

FAQ

In dit gedeelte van de commissiepagina vindt u enkele antwoorden op gestelde vragen vanuit de markt. Deze zijn per onderwerp gerangschikt.

Heeft u ook vragen over de achtergronden van een norm, hoe deze tot stand is gekomen of waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt? Of is een norm op een bepaald punt niet duidelijk genoeg? Stuur ons dan een e-mail en wij zullen in overleg met de commissieleden uw vraag trachten te beantwoorden.

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid, neem contact op met Jeroen Pieterse.

mm@nen.nl

(015) 2 690 303

Deelnemers (o.a.):

Zie het commissieplan voor een overzicht met alle deelnemers.