Commissie

Lassen en verwante processen

341 008

Lassen en verwante processen
In de verbindingstechniek spelen las- en soldeerverbindingen een steeds belangrijkere rol. Daarbij wordt veel gebruik gemaakt van normen.

Commissie

Deze normen betreffen:
- Terminologie en symbolen op tekeningen;
- Lasprocedures;
- Kwaliteit en beproeving van lasverbindingen;
- Vakbekwaamheid van laspersoneel;
- Lastoevoegmaterialen;
- Lasapparatuur;
- Veiligheid en gezondheid.

Al heel lang wordt gebruik gemaakt van nationale normen uit de grote industrielanden zoals Duitsland (DIN) en de Verenigde Staten (AWS). In samenhang met Europese richtlijnen op het gebied van onder meer drukvaten en staalconstructies is een groot aantal Europese normen opgesteld dat in Europa de nationale normen heeft vervangen. Internationale ISO-normen hebben in het verleden nooit een grote rol gespeeld. Een toenemend aantal Europese normen wordt echter, met medewerking van niet Europese experts, omgezet in ISO-normen.

Programma

Nationaal werk
De Nederlandse normcommissie moet zich, gezien de beperkte financiële middelen, beperken tot het kritisch volgen van de Europese en internationale normalisatiewerkzaamheden van CEN/TC 121 'Welding' respectievelijk ISO/TC 44 'Welding and allied processes'. Het werk met betrekking tot het omzetten van Europese naar internationale normen vindt plaats op basis van het Vienna Agreement, waarbij ISO in toenemende mate 'leading' is. De tot stand gekomen normen worden, indien ruime toepassing in Nederland wordt verwacht, zoveel mogelijk in het Nederlands vertaald.

CEN/CENELEC werk
werkprogramma CEN/TC 121 'Welding'

ISO/IEC werk
werkprogramma ISO/TC 44 'Welding and allied processes'

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid.

Neem contact op met Arthur Carlebur

iv@nen.nl

(015) 2 690 180