Commissie

Leidingen Warmtedistributie

349 054

Leidingen Warmtedistributie
Normalisatie op het gebied van voorgeïsoleerde leidingen voor koeling- en warmtedistributie inclusief, verbindingen, fittingen, afsluiters, bewakingssystemen en het ontwerp en installatie.

De normcommissie is het aanspreekpunt voor Nederlandse belanghebbenden en draagt zorg voor nationale normontwikkelingsactiviteiten en de Nederlandse inbreng in de relevante technische commissies van CEN. Nederlandse experts zijn actief in de Europese werkgroepen en de normcommissie speelt daarom een belangrijke rol als denktank voor de Europese technische commissies.

Het commissieplan van normcommissie 349 054 'Leidingen voor warmtedistributie'

Een van de belangrijkste zaken waar de Europese werkgroepen zich mee bezighouden is het opstellen van (ontwerp)normen en het bewerken van alle commentaren die op de ontwerpnormen zijn binnengekomen. Het is de bedoeling dat alle bewerkte ontwerpnormen van de werkgroepen in een zodanig stadium verkeren dat er tijdens de vergadering gestemd kan worden of deze goed genoeg zijn om voor formal vote naar CEN te sturen en uiteindelijk te worden gepubliceerd.
De NC is nauw betrokken bij de totstandkoming van de normen.

Nationaal werk
Op nationaal niveau worden er geen normen ontwikkeld. Wel is de normcommissie de plaats waar de experts praktijkervaring inbrengen, knelpunten signaleren en ideeën aandragen als input voor de internationale normering. Het schaduwen van de activiteiten op Europees niveau vindt in de NC plaats. In april 2007 is besloten om de benaming van de normcommissie aan te passen in ‘Leidingen voor warmtedistributie’. Dit omdat dit de lading beter dekt dan de naam ‘stadsverwarming’. Energiebedrijven gebruiken de benaming stadsverwarming ook niet meer.

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid

Neem contact op met Sui Wan

energy@nen.nl

(015) 2 690 338