Commissie

Leidingen voor warmtedistributie

349 054

Leidingen voor warmtedistributie

De Nederlandse normcommissie 349 054 behartigt de belangen van allen die belang hebben bij het onderwerp ‘leidingen voor warmtedistributie’, op nationaal en internationaal (Europees) vlak.

Hoofddoelstelling van NC 349.054 is het begeleiden, meewerken en volgen van internationale normalisatie voor leidingen voor warmtedistributie en waar mogelijk actief sturen in het normalisatieproces in CEN/TC 107 ‘Prefabricated district heating pipe systems’. De normcommissie biedt als zodanig een Nederlands platform, toegankelijk voor alle partijen die belang hebben bij (product)normalisatie op het gebied van leidingen voor warmtedistributie.

Het commissieplan van normcommissie 349 054 'Leidingen voor warmtedistributie'.

In september 2012 staat de plenaire vergadering van CEN/TC 107 gepland. Een van de belangrijkste zaken waar de Europese werkgroepen zich mee bezighouden is het opstellen van (ontwerp)normen en het bewerken van alle commentaren die op de ontwerpnormen zijn binnengekomen. Het is de bedoeling dat alle bewerkte ontwerpnormen van de werkgroepen in een zodanig stadium verkeren dat er tijdens de vergadering gestemd kan worden of deze goed genoeg zijn om voor formal vote naar CEN te sturen en uiteindelijk te worden gepubliceerd. De NC is nauw betrokken bij de totstandkoming van de normen.

Nationaal werk
Op nationaal niveau worden er geen normen ontwikkeld. Wel is de normcommissie de plaats waar de experts praktijkervaring inbrengen, knelpunten signaleren en ideeën aandragen als input voor de internationale normering. Het schaduwen van de activiteiten op Europees niveau vindt in de NC plaats. In april 2007 is besloten om de benaming van de normcommissie aan te passen in ‘Leidingen voor warmtedistributie’. Dit omdat dit de lading beter dekt dan de naam ‘stadsverwarming’. Energiebedrijven gebruiken de benaming stadsverwarming ook niet meer.

CEN/CENELEC werk
Het werkprogramma van CEN/TC 107 kunt u vinden op www.cen.eu, Sectors, Technical committees and workshops.

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid;

Neem contact op met Sui Wan

energy@nen.nl

(015) 2 690 357