Commissie

Lichtmasten

353 075

Lichtmasten
Het werkgebied van de normcommissie omvat de normalisatie van lichtmasten tot 20 m hoog zonder uithouders of tot 18 m hoog met uithouders, vervaardigd van staal, aluminium, beton of van composiet met vezel versterkte polymeren.

Normen voor lichtmasten zijn nodig ter vereenvoudiging van in het bijzonder het sluiten van privaatrechtelijke overeenkomsten. Europese normen voor lichtmasten zullen de basis zijn voor het Europese handelsverkeer (volgens de Richtlijn Bouwproducten, de CPD), de CE-markering en ook voor de Openbare (Europese) aanbesteding. Het behartigen van de belangen van de bij lichtmasten betrokken marktpartijen in het Europese normalisatiecircuit is derhalve van groot belang.

Het commissieplan van normcommissie 'Lichtmasten' wordt op dit moment herzien en zo spoedig mogelijk geplaatst.

In Europees verband fungeert de normcommissie als spiegelcommissie van CEN/TC 50, Lighting columns and spigots. Voor het realiseren van veilige en bedrijfszekere lichtmasten in het belang van de verkeersveiligheid wordt tevens 'gespiegeld' aan CEN/TC 226/WG 10, Passive safety, in samenwerking met de normcommissie 353 052 'Geleiderail'.

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als lid, neem contact op met Remco Vroegop.

mb@nen.nl

(015) 2 690 443