Commissie

Liftveiligheid

345 013

Liftveiligheid

Commissie

Normalisatie op het gebied van liften en roltrappen. Op Europees niveau wordt meegewerkt aan het opstellen van Europese normen in CEN/TC 10. Dit betreft normen die dienen voor een nadere invulling van de essentiële eisen van de Liftenrichtlijn (personenliften), ofwel van de Machinerichtlijn (roltrappen, goederenliften, personenhefplateaus e.d.).

Tevens wordt meegewerkt aan de internationale normalisatie op deze gebieden in ISO/TC 178. Belangrijke normen die worden behandeld in de normcommissie zijn de NEN-EN 81-reeks voor liften en de NEN-EN 115-reeks voor roltrappen en rolpaden.

Commissieplan

Meer informatie over de werkzaamheden van de normcommissie 'Liftveiligheid' leest u in het commissieplan.

Programma

De normcommissie 345013 'Liftveiligheid' treedt op als schaduwcommissie van CEN/TC 10 en ISO/TC 178 en heeft geen nationaal werkprogramma buiten het intrekken van nationale normen bij verschijnen van Europese normen.

CEN werk
Het werkprogramma kunt u terugvinden op de pagina’s van:

CEN/TC 10 ‘Lifts, escalators and moving walks’.
In CEN/TC 10 wordt in het kader van de Liftenrichtlijn onder andere gewerkt aan de herziening van de hoofdnormen voor personenliften: EN 81-20 en -50, alsmede aan een nieuwe norm voor evacuatie prEN 81-76. Voor normen in het kader van de Machinerichtlijn wordt o.a. gewerkt aan revisie van EN 81-40 voor trapliften en een nieuwe norm voor liften in windturbines.

CEN/TC 242 Safety requirements for passenger transportation by rope
CEN/TC 242 wordt niet actief door de normcommissie gevolgd.

ISO werk
Het werkprogramma kunt u terugvinden op de pagina van:
'ISO/TC 178 ‘Lifts, escalators and moving walks’

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid.

Neem contact op met Cor Keus.

iv@nen.nl

(015) 2 690 180