Commissie

Luiken en Zonweringen

353 643

Luiken en Zonweringen
De commissie Luiken en Zonweringen richt zich op Normalisatie op het gebied van Europese normen voor (rol)luiken, zonweringen, zonneschermen e.d.

Doelstelling normcommissie:
1.Beïnvloeding Europese normalisatie van (rol)luiken, zonweringen, zonneschermen e.d. teneinde: het Nederlandse kwaliteitsniveau te handhaven of waar mogelijk te verhogen; de gemeenschappelijke belangen van Nederlandse stakeholders te behartigen;de afstemming met nationale voorschriften te optimaliseren.
2. Bijdragen tot het in consensus ontwikkelen van relevante normen binnen het werkgebied.

Het commissieplan 2018 van de normcommissie Luiken en Zonweringen

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als lid, neem contact op met Carolien Hoogland.

Carolien.Hoogland@nen.nl

(015) 2 690 309

gerelateerde cie's en wg's