Commissie

MVO Forum

MVO Forum
Wilt u maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar weet u niet goed waar u moet beginnen? Of bent u al bezig met MVO en wilt u een voorloper blijven? Of wilt u input leveren voor de herziening van ISO 26000? Sluit u zich dan nu aan bij het MVO-forum van NEN. Dit forum biedt belanghebbenden de mogelijkheid om kennis en ervaring uit te wisselen over ISO 26000.

Doelstelling van het forum is het volgen van activiteiten in de ISO Working Group on Social Responsibility. Hierbij staat de normontwikkeling van ISO 26000 Guidance on Social Responsibility centraal. Daarnaast worden elke bijeenkomst van het MVO-forum 'best practices' uitgewisseld door middel van presentaties van de forumleden onderling. In de flyer MVO Forum vindt u een uitgebreide beschrijving van de activiteiten van het forum.

Het MVO Forum is interessant voor bedrijven (groot en klein), overheden, NGO’s, consumentenorganisaties, etc. Daarnaast is het ook voor MVO-adviseurs mogelijk om deel te nemen aan dit forum en zo hun kennis en ervaring te delen met de leden.

In het MVO-forum wordt kennis en ervaring uitgewisseld over de toepassing in de praktijk van de internationale richtlijn ISO 26000 “Richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties”. ISO 26000 heeft als doel het ondersteunen van organisaties bij de invoering van MVO. ISO 26000 geeft richtlijnen voor het identificeren en betrekken van stakeholders, ondersteunt invoering van MVO en geeft een eenduidige terminologie voor MVO.

  • Leveren van input voor de herziening van ISO 26000
  • Uitwisselen kennis en ervaring
  • Betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe handvatten en toepassingen van ISO 26000


Downloads

Eerder door u bekeken

Contact

Wilt u kennis en ervaring uitwisselen over de toepassing van ISO 26000? Wordt lid van het MVO forum!

Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met het cluster Milieu & Maatschappij.

managementsystemen@nen.nl

(015) 2 690 303