Commissie

Machines voor de voedselindustrie

341 100

Machines voor de voedselindustrie
Productnormalisatie op het gebied van machines en uitrusting die toegepast worden in de voedselindustrie. De belangrijkste machines hebben een eigen norm, in het kader van de machinerichtlijn.

Commissie

Het werkgebied van deze normcommissie is als volgt gedefinieerd: Productnormalisatie op het gebied van machines en uitrusting die toegepast worden in de voedselindustrie. De belangrijkste machines hebben een eigen norm, in het kader van de machinerichtlijn. Internationale normontwikkeling wordt bevorderd door deelname aan CEN/TC 153 'Food processing machinery - Safety and hygiene specifications' en ISO/TC 199/WG 2 'Hygiene requirements for the design of machinery'.

Commissieplan

Meer informatie over de werkzaamheden van de normcommissie 341100 'Machines voor de voedselindustrie' leest u in het commissieplan.

Programma

Het doel van de normcommissie 341100 'Machines voor de Voedselindustrie' is:
1. Een oordeel vormen over de behoefte aan (geharmoniseerde) normen voor
levensmiddelen machines vanuit Nederlands perspectief (voor industrieel en/of professioneel gebruik)
2. Het beschrijven en selecteren van bedrijfstakken van de levensmiddelen industrie waarvoor in Nederland belangstelling voor dan wel een behoefte aan normen bestaat;
3. 'de stem van Nederland' vertegenwoordigen in de internationale normalisatie activiteiten, zoals bijv. CEN/TC 153 en ISO/TC 199/WG2;
4. Bespreken onderwerpen uit overlappende gebieden zoals 'verpakkingsmachines voor de levensmiddelen industrie', grensvlakken met cosmetische industrie en farmacie na de wijziging van de Machinerichtlijn 2006/42/EG, etc.

In 2004 is begonnen met het vertalen van de normen betreffende bakkerijmachines. De rol van de commissie is dat aangegeven wordt wat er vertaald dient te worden (marktgebruik etc.)

CEN/CENELEC werk:
werkprogramma van CEN/TC 153 'Food processing machinery - Safety and hygiene specifications'

ISO/IEC werk:
werkprogramma van ISO/TC 199/WG2 'Hygiene requirements for the design of machinery'

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid.

Neem contact op met Okke-Jaap Prent.

iv@nen.nl

(015) 2 690 180