Commissie

Machineveiligheid

341 018

Commissie

In het kader van de Europese Machinerichtlijn worden normen opgesteld die een technische invulling zijn van de essentiële veiligheidseisen van die richtlijn. Het voldoen aan deze geharmoniseerde normen geeft het zogenaamde vermoeden van overeenstemming met die essentiële eisen; bij toepassing van andere normen bestaat dit vermoeden niet.

Commissieplan

Meer informatie over de werkzaamheden van de normcommissie 341018 'Machineveiligheid' leest u in het commissieplan.

Programma

Nationaal werk
De Nederlandse normcommissie neemt actief deel aan de Europese normalisatiewerkzaamheden van CEN/TC 114 en het internationale werk van ISO/TC 199. De normcommissie ondersteunt het omzetten van Europese naar internationale normen op basis van het Vienna Agreement. Daarbij wordt gewaakt over het overeind houden van de veiligheidsfilosofie zoals die in Bijlage I van de Machinerichtlijn is vastgelegd. De tot stand gekomen normen worden, indien ruime toepassing in Nederland wordt verwacht, zoveel mogelijk in het Nederlands vertaald.

De NC vergadert 2x per jaar

CEN/CENELEC werk
Werkprogramma CEN/TC 114.

ISO/IEC werk
Werkprogramma ISO/TC 199.

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid.

Neem contact op met Okke-Jaap Prent.

iv@nen.nl

(015) 2 690 180