Commissie

Medische handschoenen

301 064

Medische handschoenen
Deze commissie is in 2018 slapend.

Handschoenen zijn veelal bedoeld om de gebruiker van de handschoen te beschermen tegen externe veiligheids- en gezondheidsrisico’s. Er bestaan ook handschoenen die specifiek bedoeld zijn voor de interactie tussen de gebruiker en de patiënt. Deze handschoen heeft dan als hoofddoel het beschermen van de patiënt tegen infecties en is daardoor een medisch hulpmiddel. Met ingang van de herziene richtlijn 93/42/EEG Medische Hulpmiddelen hoeft de fabrikant geen keuze meer te maken tussen een persoonlijk beschermingsmiddel of een medisch hulpmiddel, de handschoen kan ook beide functies hebben.

Meer informatie over dit onderwerp kunt u lezen in de flyer.

In het commissieplan vindt u het plan van de normcommissie Medische handschoenen. Bij programma komt een beschrijving van het werkprogramma.

Bij programma komt een beschrijving van het werkprogramma. Probeer maximaal 5 speerpunten te noemen. Voor aanvullende zaken kan je verwijzen naar het commissieplan.

Vergaderingen normcommissie

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid, neem dan contact op met
Lieke van Nierop.

lieke.vannierop@nen.nl

(015) 2 690 274