Commissie

Meststoffen

370 134

Meststoffen
Meststoffen worden aan planten toegevoegd, zodat zij de noodzakelijke nutriënten krijgen. Producenten van meststoffen moeten voldoen aan een Europese verordening om hun producten op de Europese markt te kunnen verhandelen met de aanduiding ‘EC meststof’. CEN ontwikkelt EN-normen om de samenstelling van deze producten te controleren.

Commissie

Binnen dit vakgebied werken experts aan normen voor analysemethoden van meststoffen en kalkmeststoffen. Het normalisatiewerk vindt met name in Europees verband plaats: CEN/TC 260 ‘Fertilizers and liming materials’. De Nederlandse normcommissie neemt actief deel aan het werk van CEN/TC 260. Ook volgen zij het werk van de internationale (ISO) commissie: ISO/TC 134 ‘Fertilizers and soil conditioners’.

Europese regelgeving
De Verordening (EG) nr. 2003/2003 inzake meststoffen regelt de samenstelling en de definitie van soorten meststoffen, de aanduiding van deze typen, hun identificatie en de verpakking. Annex IV van deze verordening beschrijft een groot aantal analysemethoden. Op grond van deze verordening heeft de Europese Commissie een normalisatiemandaat toegekend aan CEN/TC 260 om de analysemethoden voor meststoffen te moderniseren en harmoniseren.

ISO-normen vs EN-normen
Binnen ISO/TC 134 zijn momenteel met name China en USA erg actief in het ontwikkelen van nieuwe normdocumenten. Zo worden er documenten opgesteld, die algemene eisen ten aanzien van testmethoden, bemonstering en voorbehandeling van analysemonsters, etikettering, verpakking, transport en opslag van specifieke meststoffen gaan beschrijven. Ook voor Europese landen is dit een belangrijke ontwikkeling om actief te volgen, en input op te leveren.

Lid worden?
Bent u een speler op gebied van meststoffen, en wilt u een actieve rol vervullen in de totstandkoming van normdocumenten? Wordt dan lid van deze normcommissie.

Commissieplan

In het commissieplan vindt u het plan en het programma van de normcommissie Meststoffen.

Voortgang mandaat

De Europese Commissie heeft CEN/TC 260 ‘Fertilizers and liming materials’ in 2003 mandaat gegeven om de methoden in bijlage IV van de Europese Verordening (EG) nr. 2003/2003 om te zetten naar EN-normen en de methoden daarbij ook te valideren. In tien jaar tijd zijn 35 methoden voor primaire en secundaire nutriënten, die in de Verordening stonden beschreven, gevalideerd en als Europese norm gepubliceerd. Als laatste document is gepubliceerd: CEN/TS 16490 'Fertilizers - Comparison of the CEN/TC 260/WG 7 ring test results with tolerances given in the Regulation (EC) Nr 2003/2003 Annex II and conclusions'.

Metalen
Voor de bepaling van metalen (arseen, cadmium, chroom, chroom VI, lood, nikkel en kwik) zijn in 2013 vier Europese normen verschenen: EN 16317, EN 16318, EN 16319 en EN 16320. Ook deze methoden zijn gevalideerd door de CEN commissie CEN/TC 260.

Micronutriënten
Eind 2013 heeft de Europese Commissie toestemming verleend om de laatste serie methoden uit bijlage IV van de Europese verordening (EG) nr. 2003/2003 te valideren en als EN-norm uit te brengen: nl. die voor de bepaling van micronutriënten in meststoffen. Het project is op 1 januari 2014 officieel van start gegaan. De NEN-commissie 'Meststoffen' verzorgt de Nederlandse inbreng in de totstandkoming van deze normen. Wilt u hier ook een actieve rol in spelen? Wordt dan lid van deze normcommissie.

Eerder door u bekeken

Neem contact op


Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid, neem contact op met Gillian Herpers.

afc@nen.nl

(015) 2 690 444