Commissie

Meterruimten

349 077

Meterruimten
Een meterruimte is een afgescheiden ruimte ten behoeve van centrale schakel-, verdeel- en meetapparatuur voor de voorziening van elektriciteit, gas, water, elektronische-communicatienetwerksignalen en, voor zover van toepassing, van verwarming of koeling, die is aangesloten op het openbare net voor warmte- of koudedistributie.

De normcommissie 349 077 'Meterruimten' houdt zich bezig met meterruimten en de bijbehorende bouwkundige voorzieningen voor leidingaanleg ten behoeve van centrale schakel-, verdeel- en meetapparatuur.

Commissieplan 349 077 'Meterruimten'

De herziening van NEN 2768 “Meterruimten en bijbehorende voorzieningen in een woonfunctie” is gepland voor medio 2015 (normontwerp) met definitieve publicatie eind 2015 of begin 2016.

Bij deze herziening worden ook resultaten meegenomen van een onderzoek naar de effecten van warmtedissipatie in de meterruimte dat in 2014 is uitgevoerd.

Verder wordt in deze herziene NEN 2768 de inhoud geherstructureerd tot een meer modulair opgezet document, met aparte en volledige hoofdstukken voor verschillende hoofd-situaties.

Warmteproducerende apparatuur in meterruimten

FAQ

Hier komen binnenkort de FAQ's te staan

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid, neem contact op met Rob Kotte.

bi@nen.nl

(015) 2 690 324