Commissie

Meterruimten

349 077

Meterruimten
Een meterruimte is een afgescheiden ruimte ten behoeve van centrale schakel-, verdeel- en meetapparatuur voor de voorziening van elektriciteit, gas, water, elektronische-communicatienetwerksignalen en, voor zover van toepassing, van verwarming of koeling, die is aangesloten op het openbare net voor warmte- of koudedistributie.

De normcommissie 349 077 'Meterruimten' houdt zich bezig met meterruimten en de bijbehorende bouwkundige voorzieningen voor leidingaanleg ten behoeve van centrale schakel-, verdeel- en meetapparatuur.

Commissieplan 349 077 'Meterruimten'

In 2018 is NEN 2768 “Meterruimten en bijbehorende voorzieningen in een woonfunctie” voor het laatst gewijzigd. Met het oog op de huidige en toekomstige ontwikkelingen, als gevolg van de energietransitie maar ook vanwege andere woonvormen, wordt gekeken naar de rol van de meterruimte in relatie tot de installatieruimte. De normcommissie bekijkt welke consequenties deze ontwikkelingen hebben op de eisen die aan de meterruimte moeten worden gesteld. In 2018 is hiervoor de werkgroep ‘Meterruimte van de Toekomst’ opgericht. De werkgroep bespreekt toekomstconcepten van de meterruimte met inachtneming van mogelijke risico’s (zoals gasophoping en legionellabesmetting). Doel is om een nieuw document op te stellen dat ruimte biedt voor innovaties.

Hier komen binnenkort de FAQ's te staan.

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid, neem contact op met Saskia Schulten.

bi@nen.nl

(015) 2 690 324