Commissie

Microbiologie van de voedselketen

370 009

Microbiologie van de voedselketen
Het werkpakket van de normcommissie Microbiologie bevat ruim zeventig normen. De meeste normen beschrijven bemonsterings- en analysemethoden voor microbiologisch onderzoek voor bijvoorbeeld het detecteren van Salmonella, Campylobacter en Listeria monocytogenes.

Commissie

Met één gestandaardiseerde analysemethode kan zo de aanwezigheid van of de hoeveelheid aan micro-organismen worden vastgesteld. Een groot aantal normen is geschikt voor het aantonen van microben in verschillende productgroepen zoals diervoeder, zuivel, vis en vlees.

De normcommissie Microbiologie telt meer dan dertig leden, afkomstig van organisaties uit de gehele voedselketen. De commissie vormt een breed platform waarin vertegenwoordigers van de overheid, het bedrijfsleven en de wetenschap elkaar ontmoeten en besluiten nemen over bestaande en nieuwe normen. Binnen de normcommissie Microbiologie is een aparte werkgroep met experts actief, die zich bezighoudt met zuivelmicrobiologie (370 009 0002).

Gezamenlijk representeren de commissieleden Nederland in internationale (ISO) en Europese (CEN) werkgroepen. Op deze manier kunnen organisaties invloed uitoefenen op de inhoud van normen en hiervan profiteren.

Meer informatie over de normcommissie Microbiologie kunt u lezen in de factsheet: normcommissie Microbiologie.

Commissieplan

In het commissieplan vindt u het plan en het programma van de normcommissie Microbiologie van de voedselketen.

Programma

Het programma van deze normcommissie staat beschreven in het commissieplan.

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid, neem contact op met Laura Mout.

afc@nen.nl

(015) 2 690 436

Deelnemers zijn onder andere