Commissie

Milieuaspecten van elektrotechnische apparaten en onderdelen

361 111

Milieuaspecten van elektrotechnische apparaten en onderdelen
Het begeleiden van en deelnemen aan de internationale normalisatie op het gebied van milieu-aspecten van elektrotechnische apparaten en onderdelen in de relevante mondiale en Europese normalisatiecommissies.

NEC 111 functioneert uitdrukkelijk niet als schaduwcommissie van productspecifieke normcommissies met milieuactiviteiten, maar kan wel haar expertise beschikbaar stellen aan deze normcommissies.

NEC 111 neemt geen specifiek Nederlandse normontwikkelingen ter hand, maar draagt wel bij aan de implementatie van mondiale en Europese normalisatiedocumenten in Nederland.

NEC 111 treedt met name op als schaduwcommissie van IEC/TC 111 en CLC/TC 111X en bereidt voor deze internationale commissies het Nederlands standpunt voor. De taak en het werkgebied van deze commissies luidden als volgt:

CLC/TC 111X Environment
CEN-CLC/ECO CG Eco Design Coordination Group
IEC/TC 111 Environmental standardization for electrical and electronic products and systems

In het commissieplan vindt u het plan van deze normcommissie.

De belangrijkste activiteiten van NEC 111 zijn:

  • actieve participatie in IEC/TC 111. CLC/TC 111X en CEN-CLC/ECO CG
  • de implementatie van mondiale en Europese normen in Nederland
  • het geven van technische adviezen binnen het werkgebied van de commissieDownloads

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid.

Neem contact op met Martijn Geertzen


ep@nen.nl

(015) 2 690 229