Commissie

Milieukwaliteit

390020

Milieukwaliteit
De normcommissie Milieukwaliteit vormt een breed platform waarin laboratoria, deskundigen, adviseurs, overheden en andere belanghebbenden met elkaar afspraken maken over de ontwikkeling van milieugerelateerde nationale, Europese en internationale normen. Het werkveld van de commissie bevat de compartimenten bodem, water en bouw-, rest- en afvalstoffen.

Commissie

De NEN normcommissie Milieukwaliteit biedt een platform voor alle belanghebbende partijen. Het is de plaats om idee├źn uit te wisselen op het gebied van bodemkwaliteit, milieuaspecten van bouw-, rest- en afvalstoffen, waterkwaliteit, milieuanalyses, slib en waterbodem; over gesignaleerde kansen maar ook over beperkingen.

De normcommissie is leidend voor de Nederlandse inbreng in alle nationale, Europese en mondiale normalisatie-activiteiten binnen het werkgebied 'milieu'. Door deel te nemen aan de normcommissie zijn de Nederlandse stakeholders betrokken bij nieuwe normalisatie-initiatieven en kunnen zij hier ook daadwerkelijk invloed op uitoefenen. De normcommissie staat centraal in het speelveld en koppelt Nederlandse belangen aan normalisatie zodat de juiste nationale en internationale normen worden ontwikkeld.

De normcommissie is actief op onder meer de volgende gebieden:

Commissieplan

In het commissieplan vindt u het plan van de normcommissie Milieukwaliteit.

Programma

Het werkveld van de normcommissie omvat:

  • onderzoek van de milieukwaliteit in de compartimenten bodem, bouw-, rest- en afvalstoffen en water. Dit betreft de gehele keten van planning/strategie tot en met rapportage en advies.
  • karakterisering van het milieu in de vorm van chemische, biologische, fysische, ecologische en geologische eigenschappen.

Hierbij wordt het uitgangspunt gehanteerd dat zoveel als mogelijk rekening wordt gehouden met een duurzaam gebruik van materialen, apparatuur en het milieu.

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid.

Neem contact op met Berthe van Haaster

mm@nen.nl

(015) 2 690 303

Deelnemers (o.a.):

Zie het commissieplan voor een overzicht met alle deelnemers.