Commissie

Milieumanagement

390 012

Milieumanagement
De normcommissie Milieumanagement heeft als taak het leveren van Nederlandse inbreng in ISO/TC 207 "Environmental management" die verantwoordelijk is voor de ISO 14000 serie. Daarnaast is de commissie betrokken bij het implementeren van deze normen op Europees niveau: de EN-ISO 14000 normen. Specifieke Nederlandse normen en richtlijnen voor milieumanagementsystemen en –technieken kunnen ook ontwikkeld worden.

Milieumanagementsystemen en -technieken spelen een belangrijke rol bij de eigen verantwoordelijkheid van bedrijven en organisaties bij het formuleren, invullen en realiseren van milieubeleid en naleving van wet- en regelgeving. Een internationaal 'level playing field' op dit gebied is vooral van belang voor het internationaal opererende bedrijfsleven, voor het voorkomen van handelsbelemmeringen, voor uitwisseling van gegevens en heldere communicatie.

Een kwalitatief goede invulling van dit instrumentarium is voor de overheid en andere maatschappelijke actoren op milieugebied van belang met het oog op het kunnen vertrouwen op het zelfregulerende vermogen van bedrijven en het op deze wijze realiseren van een hoog niveau van milieubescherming. De aanwezigheid en toepassing van een dergelijk instrumentarium biedt de overheid ook mogelijkheden wetgeving en handhaving hierop af te stemmen.

In het commissieplan vindt u het plan van de normcommissie Milieumanagement.

Het leveren van de Nederlandse inbreng in ISO/TC 207 "Environmental management" (verantwoordelijk voor de ISO 14000 serie), bij eventuele separate Europese normalisatie op dit terrein en waar gewenst het ontwikkelen van specifieke Nederlandse normen en richtlijnen op het gebied van milieumanagementsystemen en -technieken.

Algemeen aandachtspunt voor de normcommissie is de afstemming tussen milieumanagement en daarmee verwante ISO-activiteiten op het gebied van kwaliteitsmanagement,
veiligheidsmanagement, Corporate Social Responsibility en Risicomanagement.

De komende jaren wordt de implementatie van ‘High level structure’ voor managementsysteemnormen gepromoot.
Geïntegreerd management heeft zowel voor bedrijven als bevoegde gezagen belangrijke voordelen en kan bijdragen aan verminderde administratieve- en toezichtlasten en nieuwe
vormen van zelfregulering.

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid neem dan contact op met Dick Hortensius.

managementsystemen@nen.nl

(015) 2 690 115

Deelnemers (o.a.):

Zie het commissieplan voor een overzicht met alle deelnemers.