Commissie

Mirror Group Herziening ISO/IEC 17025

400 176 40 01

Mirror Group Herziening ISO/IEC 17025
De internationale norm met algemene eisen voor de bekwaamheid van beproevings- en kalibratielaboratoria, NEN-EN-ISO/IEC 17025, wordt herzien. Omdat deze norm van groot belang is voor Nederlandse laboratoria, heeft NEN een ‘mirror group’ opgericht die de Nederlandse inbreng vanuit verschillende sectoren verzorgt.

Nederland heeft ingestemd met de voorgestelde herziening, omdat er vanuit de verschillende betrokken normgebruikers ideeën voor verbetering waren. Dit gebeurt in samenwerking met de normcommissie ‘Kwaliteitsmanagement’, die de formele verantwoordelijkheid heeft voor inbreng in de Europese en internationale normen voor conformiteitsbeoordeling (waaronder NEN-EN-ISO/IEC 17025).

Een uitvoerige beschrijving van het aandachtsgebied en de taakstelling van de commissie vindt u in het Jaarplan 2016.

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid kunt u contact opnemen met Thamar Zijlstra.

(015) 2 690 303

mm@nen.nl

Deelnemers (o.a.):

Zie het jaarplan voor een overzicht met alle deelmemers.