Commissie

Mobiele bouwmachines

341 044

Mobiele bouwmachines
Normering in het kader van de machineveiligheid voor (mijn-)bouwmachines. De Europese regelgeving zoals Machinerichtlijn, ATEX en richtlijn drukapparatuur worden gevolgd en de consequenties hiervan worden op iedere commissievergadering besproken.

Commissie

De normcommissie is verantwoordelijk voor CEN/TC 151 'Construction equipment and building material machines - Safety’, ISO/TC 127 'Earth-moving machinery' en ISO/TC 195 'Construction machinery'. De CEN/TC 151 is in 16 werkgroepen opgedeeld die zich bezighouden met grondverzetmachines, grondboormachines, heimachines, tunnelboormachines, wegenbouw en -onderhoudsmachines, machines voor verwerking van bouwmaterialen, cement, natuursteen, glas, winteronderhoudsmachines en sloopmachines. Ook worden problemen bij het transport van bouwmachines over de openbare weg besproken. Milieu-aspecten en duurzaamheid zullen de komende jaren actueel zijn. Ook zijn er regelmatig conflicten tussen enerzijds de veiligheid en anderzijds de praktische werkomstandigheden. Nederland heeft binnen de CEN/TC 151 in de afgelopen jaren de normen van 'piling' en 'drilling' machines samengevoegd.

Commissieplan

Meer informatie over de werkzaamheden van de normcommissie 341044 'Mobiele bouwmachines' leest u in het commissieplan.

Programma

Het doel van de normcommissie 341044 'Mobiele Landbouwmachines is:
• een oordeel vormen over de behoefte aan (geharmoniseerde) normen voor mobiele bouwmachines vanuit Nederlands perspectief;
• het beschrijven en selecteren van bedrijfstakken van de bouwmachine industrie waarvoor in Nederland belangstelling, dan wel een behoefte aan normen bestaat;
• “de stem van Nederland” vertegenwoordigen in de internationale normalisatie activiteiten, zoals bijv. CEN/TC 151 en ISO/TC 127.

Taken:
• deelname van de secretaris aan de plenaire CEN/TC 151 en ISO/TC 127 (indien
financieel haalbaar);
• volgen van de kentekenplicht in Nederland waardoor partijen als RDW en CBR belang krijgen;
• het bepalen van de Nederlandse stem op stemstukken door CEN en ISO;
• het adviseren welke EN normen in aanmerking komen voor vertaling in het Nederlands;
• het beoordelen en formuleren van een mogelijke behoefte aan (geharmoniseerde) normen vanuit Nederlands perspectief;

De bouwmachinewereld is een veelzijdige bedrijfstak waar grote verschillen bestaan tussen de producten, de processen, de culturen en organisatie vormen. Dit heeft ook een effect op werking van de normcommissie. Momenteel worden de overheid, arbodiensten, Metaalunie, FME/CWM als gebruikers van normen in de commissie gemist. Richting dealers en verhuurders is er een informatietaak.Algemeen kan voor de bouwmachinewereld gesteld worden dat het werven van nieuwe leden zeer moeizaam gaat en erg arbeidsintensief is.

Vertalen
De rol van de commissie is dat aangegeven wordt wat er vertaald dient te worden (marktgebruik etc.). Besloten is dat, indien NEN er tijd voor heeft, de delen 1 en 5 van de EN 474 worden vertaald. Van de overige delen worden voorlopig geen vertalingen door NEN meer gedaan mede omdat Bouwend Nederland niet bereid is om in de vertaalkosten bij te dragen.

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid.

Neem contact op met Wiene Fokkinga.

iv@nen.nl

(015) 2 690 180

Deelnemen aan herziening EN 16228?

Door actief mee te doen kunt u de inhoud van de serie EN 16228 mee bepalen. Door zelf de inhoud mee te bepalen ben u als NL bedrijf tijdig op de hoogte van eventueel gewijzigde criteria voor de machines. U kan besluiten om uw machine al aan te passen vooruitlopend op de definitieve inhoud van de nieuwe Europese norm EN 16228. Dit geeft u als bedrijf een technische voorsprong!

Door middel van het invullen van een formulier kunt u zich aanmelden.