Commissie

NEN normalisatieplatform Smart Grids

364 300

NEN normalisatieplatform Smart Grids
Vanuit het Innovatie Programma Intelligente Netten (IPIN) is aan NEN het verzoek gedaan om een platform op te richten voor interoperabiliteit en standaardisatie op het gebied van Smart Grids. Een belangrijke aanleiding daarvoor is mandaat M/490 van de Europese Commissie (zie paragraaf 3.2.1). IPIN heeft de ambitie om te ondersteunen in het proces om te komen tot de juiste standaarden en interoperabiliteit voor smart grids, zodat onder andere privacy en een internationaal level-playing field voor bedrijven worden gewaarborgd.

Commissie

Het normalisatieplatform Smart Grids heeft de volgende doelstellingen:
1. De Nederlandse inbreng richting de Europese en internationale (IEC) normalisatie-activiteiten op het gebied van Smart Grids te coördineren.
2. Een referentie-architectuur definiëren voor Smart Grids;
3. Het opstellen van een raamwerk voor het beoordelen van standaarden en het kiezen van prioriteiten;
4. Het identificeren van een set met relevante standaarden voor Nederland;
Het normalisatieplatform heeft nadrukkelijk niet de taak om zelf normen op te stellen; het ontwikkelen van normen (internationaal, Europees of nationaal) gebeurt in de normcommissies.
Om de doelstellingen te realiseren zal het platform eerst overeenstemming moeten bereiken over de randvoorwaarden en succesfactoren.

Commissieplan

Voor meer informatie kunt u terecht in het commissieplan

Programma

Via het normalisatieplatform Smart Grids wordt de Nederlandse inbreng in de CEN CENELEC ETSI Smart Grids Co-ordination Group gecoördineerd. Nederlandse ervaringen zijn in Europa ingebracht en de deliverables van de verschillende werkgroepen vormen belangrijke input voor de activiteiten van het Nederlandse platform.

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als deelnemer in het platform, neem contact op met Frits Wattjes.

Frits Wattjes 75x75
ev@nen.nl

(015) 2 690 239