Commissie

NEN-Platform Managementsystemen

NEN-Platform Managementsystemen
Wilt u continu op de hoogte zijn van ontwikkelingen op het gebied van ISO-managementsystemen? Alle drafts en definitieve normen ontvangen? Word dan lid van het platform en krijg de laatste inzichten op het gebied van ISO 9001, ISO 14001, arbomanagement, risicomanagement, compliance management en de geïntegreerde toepassing ervan met andere managementsystemen.
  • alle drafts en definitieve normen ontvangen
  • continu op de hoogte blijven van ontwikkelingen op het gebied van ISO-managementsystemen
  • klankbord vormen voor normcommissies van verschillende managementsystemen
  • kennis uitwisselen met vakgenoten


Als lid van het Platform Managementsystemen wordt u onderdeel van een netwerk van experts en normcommissieleden op het gebied van managementsystemen en wordt u geïnformeerd over internationale normalisatie op uw vakgebied. U wisselt ‘best practices’ uit over het toepassen van normen, bijvoorbeeld het geïntegreerd toepassen. Zo bent u goed voorbereid op de consequenties en toepassingsmogelijkheden van normen op het gebied van managementsystemen.

De kosten zijn voor 2020 € 1.880,-

Klankbordgroep, voedingsbodem en denktank

NEN-Platform Managementsystemen is het platform voor verdere verdieping en uitwisseling in kennis, wensen en ervaring van normgebruikers op het gebied van kwaliteits- arbo- milieu- compliance en risicomanagement.

Normgebruikers en KAM managers die willen anticiperen op ontwikkelingen binnen managementsystemen, vanuit de praktijk willen weten welke aanpak van vraagstukken werkt en bereid zijn deze inzichten te delen met vakgenoten.

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als lid van het NEN-platform Managementsystemen.

Neem contact op met Ortwin Costenoble

mm@nen.nl

(015) 2 690 330

Quote Siemens Nederland N.V.

"Als eerste geïnformeerd worden en dan invloed kunnen uitoefenen op het uiteindelijke resultaat is in ons belang. Een norm en zeker die voor managementsystemen werkt voor de organisatie om als onafhankelijk referentiekader naar te verwijzen. Dan kun je zaken bespreken en verbeteringen aanbrengen.”

K.E. van der Eijk,
RC Quality Manager
Siemens Nederland N.V.