Commissie

Nanotechnologie

342 229

Nanotechnologie
NEN behartigt het Nederlandse belang bij de ontwikkeling van internationale normen voor nanotechnologie.

Daarvoor is de betrokkenheid nodig van bedrijfsleven, kennisinstituten, overheid, NGO's en andere belanghebbenden.De breed samengestelde NEN commissie heeft reeds gewerkt aan de totstandkoming van een aantal internationale normen.

Het werkgebied van normcommissie 342 229 'Nanotechnologie' is als volgt gedefinieerd:
Normalisatie op het gebied van nanotechnologie, voor de volgende onderwerpen:
classificatie;
terminologie en nomenclatuur;
basismetrologie;
karakterisering, inclusief kalibratie en certificatie;
risico- en milieuonderwerpen.

De karakteriseringmethodes omvatten methodes om fysische, chemische, structuur en biologische eigenschappen van materialen of apparaten te bepalen, waarvoor de afmeting, in de gekozen toepassing, de kritische succesfactor voor de prestaties is.

Het commissieplan van normcommissie 'Nanotechnologie' wordt op het moment herzien en zal zo spoedig mogelijk geplaatst worden.

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als lid, neem contact op met Annemarie Mewe.

mb@nen.nl

(015) 2 690 443