Commissie

Niet-Destructief onderzoek

342 090 00 02

Er wordt gewerkt aan normen op het gebied van het niet-destructief materiaalonderzoek (NDO), met de nadruk op: akoestische emissie, wervelstroom onderzoek, penetrant onderzoek, magnetisch onderzoek, radiografie, ultrasoon onderzoek, ToFD (time-of-flight diffraction).

Daarnaast is het opstellen van eisen die de basis vormen voor het certificeren van NDO personeel een belangrijk aandachtsgebied van de commissie.

De normcommissie heeft twee bundels opgesteld. Een bundel betreft NDO aan lassen en in de andere zijn overige normen over NDO opgenomen. Alle normenop NDO gebied worden op internationaal en Europees niveau gemaakt en daarna door Nederland overgenomen.

Momenteel is er een sterke tendens internationale (ISO) normen Europees over te nemen als NEN-ISO. De tekst voor normen voor ToFD en phased array is door Nederland ingebracht.

Het commissieplan van de normcommissie Destructieve beproevingen.

In 2011 waren er op Europees niveau 19 normen in ontwikkeling , op internationaal en Europees niveau (ISO overnemen als EN-ISO) 24 normen. Verder wordt er gewerkt aan 3 technische raporten.

De normcommissie volgt de normalisatie activiteiten van de volgende ISO en CEN commissies:
CEN/TC 121/SC 5 Testing of welds
CEN/TC 138 Non destructive testing
CEN/TC 190/WG 10 Foundry technology – Inner defects
CEN/TC 190/WG 11 Foundry technology – Surface inspection
ECISS/TC 101 Test methods for steel (other then chemical analysis) (
ECISS/TC 111/WG ? Steel forgings – Non destructive testing (Dormant)
ECISS/TC 110/WG 9 Steel tubes and fittings for steel tubes – Non destructive testing
ISO/TC 17/SC 19/WG 1 Technical delivery conditions for steel tubes for pressure purposes - Non destructive testing
ISO/TC 44 /SC 5 Welding and allied processes - Testing and inspection of welds
ISO/TC 135 Non-destructive testing
ISO/TC 135/WG 3 Non-destructive testing – Harmonization of personnel certification standard (EN 473 en ISO 9712)
ISO/TC 135/SC 2 Surface methods
ISO/TC 135/SC 3 Acoustical methods
ISO/TC 135/SC 4 Electrical and magnetical methods
ISO/TC 135/SC 5 Radiation methods
ISO/TC 135/SC 6 Leak detection methods
ISO/TC 135/SC 7
ISO/TC 135/SC 8
ISO/TC 135/SC 9 Personnel qualification
Infrared thermography for
Acoustic emission testing

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als lid, neem contact op met Isabel Polderdijk.

mb@nen.nl

(015) 2 690 443