Commissie

OERmodel - Ondersteuning Eigen Regievoering

OERmodel - Ondersteuning Eigen Regievoering
Het OERmodel staat voor ‘het organiseren van zorg op basis van wensen van cliënten’.

Commissie

Het OERmodel, kortweg OER, is het resultaat van het in 2006 afgeronde promotieonderzoek ‘Ondersteuning Eigen Regievoering & Vraaggestuurde Zorg’. OER is een kantelingsmodel met een handelings- en organisatiedeel. In essentie staat OER voor ‘het organiseren van zorg op basis van wensen van cliënten’. Het OERmodel is de afgelopen jaren in ca. 60 Operationele Eenheden (OE’s) ingevoerd en werd altijd afgerond met een OERcheck. Getoetst werd of inderdaad werd gewerkt conform de beginselen van OER. Bij een positieve beoordeling volgde verlening van het certificaat OERmerk®.

Het promotieonderzoek OER is uitgevoerd door mw. dr Lineke Verkooijen, werkzaam bij Bureau Verkooijen&Beima. De implementatie van het OERmodel (www.oermodel.nl) wordt begeleid vanuit dit bureau.

Het beheer van het OERmerk® is ondergebracht bij NEN. NEN is voor het beheren van schema’s door de Raad voor Accreditatie (RvA: www.rva.nl) geaccepteerd.

De onafhankelijke toetsing en certificering wordt sinds dit jaar verzorgd door CIIO (www.ciio.nl). CIIO is onder andere geaccrediteerd door de RvA voor certificatie op ISO 9001 in de zorgsector. Hiermee is het eigendom, het beheer en de toetsing/certificering van het OERmerk® geheel van elkaar gescheiden.

Commissieplan

Op het ogenblik is er geen commissieplan. De CvD is in oprichting.

Programma en werkateliers

De Raad voor de Volksgezondheid & Zorg (juni 2013) stelt dat cliënten nog steeds onvoldoende invloed hebben op de zorg, terwijl zij dit wel graag willen. Dit is een probleem voor de individuele cliënt, maar ook een maatschappelijk probleem, omdat het ondoelmatige zorg in de hand werkt. Meer participatie van de cliënt blijkt bovendien de arbeidssatisfactie van medewerkers te verhogen.

Het OERmodel realiseert via invloed van de cliënt vraaggestuurde en doelmatige zorg. In de werkateliers laten we u ervaren hoe concreet inhoud kan worden gegeven aan verschillende aspecten hiervan. In elk werkatelier wordt met een kleine groep deelnemers (8-12) interactief gewerkt.

Hier vindt u meer informatie over de werkateliers.

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid.

Neem contact op met Marlou Bijlsma.

marlou.bijlsma@nen.nl

(015) 2 690 264