Commissie

Onderdelen voor bevestiging

341 028

Onderdelen voor bevestiging
In de techniek wordt veel gebruik gemaakt van bevestingsartikelen om onderdelen met elkaar te verbinden. Om uitwisseling van bouten, moeren en schroefdraden mogelijk te maken, zijn de kenmerken en eigenschappen van deze artikelen vastgelegd in normen.

Commissie

Deze normen betreffen:
- Terminologie;
- Schroefdraden;
- Mechanische eigenschappen;
- Productnormen;

Al heel lang wordt gebruik gemaakt van nationale normen uit de grote industrielanden zoals Duitsland (DIN). Er bestaan al geruime tijd internationale ISO-normen maar het probleem blijft de geringe verkrijgbaarheid van artikelen volgens ISO-norm. Mede in het kader van het voldoen aan Europese Nieuwe Aanpakrichtlijnen zoals de Machinerichtlijn en de Richtlijn voor Drukapparatuur, zijn Europese normen voor bevestigingsartikelen opgesteld die, voor zover mogelijk, identiek zijn aan de ISO-normen. Dit heeft in Europa geleid tot de intrekking van veel nationale normen.

Commissieplan

Meer informatie over de werkzaamheden van de normcommissie 341028 'Onderdelen voor bevestiging' leest u in het commissieplan.

Programma

Nationaal werk
Tussen 1980 en 1990 zijn de meeste Nederlandse normen voor bevestigingsartikelen ingetrokken en werd voor toepassing in Nederland verwezen naar DIN-normen. Intussen zijn veel DIN-normen ingetrokken ten gunste van Europese normen die identiek, of soms bijna identiek zijn aan internationale normen. Deze worden weer als Nederlandse norm gepubliceerd, als NEN-EN-ISO, resp. NEN-EN. Gezien de beperkte financiële middelen moet de commissie zich beperken tot het kritisch volgen van de internationale en Europese normalisatiewerkzaamheden.

Vanwege de sterke positie van de DIN-bundels op de Nederlandse markt, en het geringe aantal Nederlands(talig)e normen, loont het niet de moeite om NEN-bundels voor bevestigingsartikelen samen te stellen.

De normcommissie vergadert eenmaal per jaar.

CEN/CENELEC werk
werkprogramma CEN/TC 185 'Fasteners'

ISO/IEC werk
werkprogramma ISO/TC 1 'Screw threads'
werkprogramma ISO/TC 2 'Fasteners'

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid.

Neem contact op met Nan van Oldenbeek.

iv@nen.nl

(015) 2 690 180